nr-logo

Hållbarhet i praktiken

I den svenska handlingsplanen finns varken mål, planer eller budget om hur Sverige ska nå en fossilfri fordonsflotta till 2030. Det skriver Karin Karlsson, Informationschef och Cecile Jourdain, affärsutveckling Elbilar på Renault Nordic AB.

Initiativen som sätter fart på elbilsrevolutionen

Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2030. Men för att uppnå målet krävs en långsiktig och övergripande strategi. Det finns brister i regeringens utredning, skriver Cecile Jourdain, affärsutveckling elbilar Renault Nordic AB och Karin Karlsson, informationschef, Renault Nordic AB.

  • Annons 1

Behovet av mobilitet kommer inte minska om bara 14 år utan bilens roll kommer fortsatt vara viktig, både utanför och i staden, och ännu mer i takt med att städerna växer. Men hur hänger det ihop med planen om att uppnå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030?

Många upplever att omställningen till det mest klimatsmarta transportalternativet idag, elbilen, är svår trots att bilar, energi och teknik redan finns. För att människor ska våga och vilja investera i ny teknik i bilar, motorer och infrastruktur behövs långsiktiga och generösa stimulanser. En reglerad samhällsförändring krävs för att få människor att fatta hållbara beslut.

Laddstolpar brist

Enligt en Sifo-undersökning anser varannan svensk att bristen på laddstolpar är ett hinder för att köra elbil och lika många anser att politikerna inte gör tillräckligt för att nå målet om en fossiloberoende bilflotta 2030. Och Sverige hänger inte med i utvecklingen. EU vill säkerställa utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen och har begärt in planer från medlemsländerna. För elbilarna kräver man att medlemsländerna har ett mål för hur många laddstationer för elbilar som står klara 2020. Men i den svenska handlingsplanen finns varken mål, planer eller budget omnämnt.

Subventionera körkort.

För att skynda på elbilsrevolutionen har Renault tagit flera initiativ. Ett av dem är elbilskörkortet, EB-körkortet, EB-körkortet är ett förslag om ett subventionerat körkort som skall underlätta för framtidens förare att välja elbil och innebär kraftigt subventionerad körutbildning, fri laddning vid utvalda laddstationer och fri parkering. Många unga kan inte tänka sig att köra annat än elbil i framtiden och elbilskörkortet blir då en sporre för de unga att ta körkort och samtidigt bidra till att hålla CO2 utsläppen nere. Dessutom får körskolorna en unik möjlighet att visa alla körkortsaspiranter att det finns hållbara och långsiktiga alternativ som bilförare. Förslaget kommer att presenteras för Sveriges riksdag inom kort.

Nu är det upp till regeringen att införa stimulanser och regleringar för att få ut fler elbilar på vägarna, en av de viktigaste lösningarna, för att nå målen med en fossiloberoende fordonsflotta 2030. 

Håller du med? Om inte, kontakta redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Klimatet: Målen är tillräckliga – nu behövs verkstad

Debatten om politikens förutsättningar att hantera klimatfrågan, som Miljö & Utveckling arrangerade i Almedalen, ledde både till hetsig ordväxling och intressanta reflektioner. I panelen fanns Gunvor G Ericson, Svante Axelsson, Ludwig Bengtsson Sonesson och Mattias Goldmann. Du kan också se debatten, länk till filmen finns längst ned i texten.