nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker.

”Vi måste spräcka utsläppsbubblan”

Nyligen röstade EU-parlamentet igenom EU:s ratificering av Parisavtalet. FN:s Generaldirektör Ban Ki-moon var på plats och hyllade beslutet, som han kallade historiskt. Men för mig är det glasklart: Parisavtalet är bara början, det är nu det verkliga arbetet för klimatet startar, skriver Jytte Guteland, EU-parlamentariker (S).

  • Annons 1

Givetvis är det en stor framgång att världen enats om ett nytt internationellt klimatavtal. Likaså att EU nu äntligen har godkänt detsamma. EU och Sverige har dessutom varit pådrivande och bidragit till avtalets målsättning att begränsa den globala temperaturuppvärmningen till maximalt 2 och helst endast 1,5 grader.

Men vackra ord och löften räcker inte för att stoppa klimatförändringarna. Nu krävs det konkreta åtgärder och verklig politisk vilja.

Vi måste visa att vi menar allvar med att klimatomställningen inte är ett hinder, utan en hävstång för att ställa om till ett mer klimatsmart samhälle och en cirkulär, resurseffektiv ekonomi.

Bort med utsläppsrean

För att förverkliga Parisavtalets mål krävs också att EU gör mer. Det absolut viktigaste verktyget är systemet för utsläppshandeln, ETS. Just nu förhandlar Europaparlamentet fram vad som förhoppningsvis ska bli ett förbättrat regelverk för perioden 2021-2030.

Hittills har systemet för utsläppshandel hämmats av ett enormt överskott av utsläppsrätter på marknaden. Överskottet har skapat en slags utsläppsrea som medfört att kostnaden för förorenande klimatutsläpp blivit så liten att det inte lönat sig för företagen att investera i åtgärder för att begränsa utsläppen.

Om ETS ska fungera måste vi spräcka utsläppsbubblan så att klimatutsläppen minskar mer och snabbare än i dagsläget. För det krävs också rätt incitament för industrin, så att företagen vågar genomföra de nödvändiga klimatsmarta investeringarna.

Bättre resursanvändning

En annan nyckelfråga är den pågående omställningen till en cirkulär ekonomi, med bättre resursanvändning ur ett livscykelperspektiv, där biobaserade produkter ersätter fossila.

Om EU vågar komma till progressiva beslut i dessa frågor ökar chansen för att vi faktiskt lyckas förverkliga Parismålen. Vi socialdemokrater tar vårt ansvar och jobbar stenhårt för detta. Det är hög tid att också andra partier lämnar startblocken. Alla måste göra sitt om vi ska nå målen från Paris!

Håller du inte med eller vill kommentera? Kontakta redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.