Industrin slukar allt mer energi

Sveriges energianvändning beräknas öka under de kommande åren. Ökningen sker främst inom industri- och transportsektorn.

– Enligt vår prognos ökar energianvändningen i industrin med fem procent till år 2013 i jämförelse med år 2010. Industrisektorns energianvändning beräknas uppgå till nästan 158 TWh år 2013, vilket är i nivå med användningen före lågkonjunkturen, säger Linn Stengård, handläggare på Energimyndigheten.

Inom transportsektorn beräknas användningen öka från 95 TWh 2010 till 97 TWh till 2013. Etanolanvändningen ökade under 2010, men väntas nu avstanna. Biodiesel beräknas däremot öka med 70 procent fram till år 2013 jämfört med 2010.

– Ökningen av biodiesel beror dels på att det finns en ny dieselprodukt på marknaden, dels på ökad låginblandning av biodiesel i diesel, säger Linn Stengård.

Den totala energianvändningen i Sverige uppgick år 2010 till 411 TWh år, på grund av den kalla vintern. 2011 väntas användningen vara 402 TWh och sedan öka under hela prognosperioden. 2013 väntas den totala energianvändningen uppgå till 409 TWh år 2013.

En kraftig ökning av vindkraftens elproduktion beräknas. Produktionen fördubblas i jämförelse med år 2010 och beräknas uppgå till drygt sju TWh år 2013.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.