Hjälp med energieffektivisering? Nu har du chansen

Energieffektivisering Energieffektivisering är en viktig pusselbit för att stoppa uppvärmningen av klimatet. Nu kan små och medelstora företag i hela landet få hjälp med att minska sin energianvändning.

Hjälp med energieffektivisering? Nu har du chansen

Att energieffektivisera lönar sig ofta både för plånboken och klimatet. I veckan meddelande branschorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting att deras medlemmar minskat sina årliga energikostnader med 1,5 miljarder kronor de senaste fem åren. Det har skett genom åtgärder som tilläggsisolering, fönsterbyten och bättre styrning av ventilation och värme. Samtidigt finns potential att minska energiåtgången med ytterligare 30 procent de närmaste 20 åren.

Projekt mot mindre företag

Men det är inte bara i kommuner och landsting som potentialen är stor. Nu startar Energimyndigheten ett projekt som riktar sig till små och medelstora företag. De kommer tillsammans med regionala energikontor och länsstyrelser att stötta företag som vill komma igång med energieffektivisering eller ta sitt pågående arbete ett steg längre. Företagen kan exempelvis söka ekonomiskt stöd hos Energimyndigheten för att göra en energikartläggning av verksamhetens energianvändning. Man kan också söka stöd för att göra fördjupade studier kring eventuella investeringar för att reducera energianvändningen.

Lokala nätverk

Energimyndigheten kommer också att starta upp lokala nätverk i hela länet. I nätverken kan små och medelstora företag med en energianvändning över 2 gigawattimmar delta och få mer kunskap om energieffektivisering och hur man startar igång ett systematiskt och strukturerat arbete med energifrågan. Inspirationen kommer bland annat från Tyskland där man drivit liknande nätverk som åstadkommit goda resultat. Satsningen pågår till 2020 och görs med hjälp av stödpengar från EU.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.