Handledning för giftfria förskolor

Kemikalier Naturskyddsföreningen släpper nu två handledningar som stöd i arbetet med att fasa ut farliga kemikalier från förskolor. Den ena riktar sig till kommuner och den andra till förskolor och föräldrar.

Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år 2013. Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar i 41 kommuner inventerats för att på så sätt få kunskap om vilka material, kemikalier och produkter som används.

– Barnen utsätts för miljögifter på förskolorna varje dag. Med de här rapporterna visar vi för personal, chefer och föräldrar hur de kan göra stora insatser med relativt små medel. Det kan handla om allt från att kommuner ställer upphandlingskrav till att förskolor köper kritor utan tungmetaller, säger Mikael Karlsson, ordförande på Naturskyddsföreningen.

Den ena handledningen riktar sig till upphandlare och inköpare på kommuner och förskolor. De andra riktar sig till föräldrar och förskolepersonal och handlar om vad som kan göras på förskolan utan kommunens inverkan. Det kan exempelvis handla om att rensa bort uttjänt elektronik ur barnens lokaler, eller inte värma mat i plastmaterial.

Här hittar du rapporterna:

Rapport för förskolor och föräldrar

Rapport för inköpare i kommuner

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.