Sundbyberg tar sikte på giftfri förskola

Kemikalier Leksaker i mjukplast, gamla möbler, avlagd elektronik som lekmaterial, listan över saker i barns vardag som innehåller miljögifter kan göras lång. Sundbyberg kraftsamlar nu för att få bort giftet från förskolorna.

Sundbyberg stad har avsatt 2,5 miljoner kronor under 2014 som ska användas för att åtgärda en del av det som finns listat i stadens nyligen antagna handlingsplan mot miljögifter i förskolan. Som underlag finns den kartläggning som Naturskyddsföreningen presenterade i december.

Sundbybergs var också den första kommunen i landet som i höstas satte igång en inventering av sina förskolor i jakt på gifter och kemikalier, i samarbete med Naturskyddsföreningen.

Sedan tidigare har gamla mobiltelefoner, tangentbord och liknande som skänkts till förskolorna som leksaker, rensats bort. Förutom att se över den fysiska miljön kommer staden även att arbeta med exempelvis rutiner vid inköp, städning och tillagning av mat.

− Vi bygger många nya förskolor; där ger handlingsplanen oss en utmärkt möjlighet att göra rätt från början, vad som behövs nu är nationella riktlinjer så att vi kan ställa samma krav på våra privata förskolor, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S).

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.