Han blir KTH-professor i hållbar konsumtion: ”Ingenting är hållbart”

Karriär Michael Martin, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, är utsedd till professor i hållbar konsumtion och produktion vid KTH. Nu vill han ta sin forskning vidare och understryker att ”ingenting är hållbart”.

Han blir KTH-professor i hållbar konsumtion: ”Ingenting är hållbart”
Michael Martin blir ny professor i hållbar konsumtion. Foto: IVL

Michael Martin är utbildad maskiningenjör från USA. Han har en master i hållbar utveckling och teknik från KTH, och är teknisk doktor i miljösystemanalys och miljömanagement.

Under senare år har Michael Martin forskat om hållbara livsmedelssystem och deltagit i projekt om hållbar stadsodling och vertikala odlingssystem. Nu blir han professor på KTH.

– Michaels forskning kommer att stärka och komplettera den kompetens som finns på KTH inom frågor som rör livsmedel, livscykelperspektiv och industriell symbios. Det stärker också våra nationella och internationella nätverk, säger Göran Finnveden, professor på institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, i ett uttalande.

”Blir en chans att testa nya idéer”

För Michael Martin blir det ett kärt återseende med den värld han tidigare tillhörde. Han hoppas den här gången kunna fortsätta och utveckla samarbetet mellan KTH och IVL genom nya projekt.

– Jag känner att det kommer att vara en möjlighet att utöka min egna forskning och utforska nya områden i en ny miljö. Så det blir en chans att testa nya idéer och lära sig saker. Som forskare slutar vi aldrig vara nyfikna, säger Michael Martin.

I ett pressmeddelande om hans ny tjänst säger han själv att på senare år ”blivit alltmer fascinerad av hur livscykelbaserad information och olika märkningssystem används i samhället och vad som styr det”.

Vad menar du med det?

– Det är viktigt att inte förenkla och göra påståenden om potentiella ”hållbara” nyttor med en ny produkt. Därför är det viktigt att utveckla transparens i metoder och tillvägagångssätt. Till exempel handlar hållbar konsumtion inte bara om koldioxidavtryck, utan det kan få konsekvenser för andra hållbarhetsaspekter som också behöver lyftas fram, säger Michael Martin.

Du forskar på hållbar produktion och konsumtion, vad behöver vi göra för att ställa om samhället?

– Jag tror att en väldigt stor omställning behövs för att kunna utveckla mer resurseffektiva system för att främja en bättre värld. Det är också viktigt att komma ihåg att ingenting är hållbart, säger han.

Ingenting är hållbart, hur tänker du då?

– Hållbarhet, i både produktion och konsumtion, ska ses som en process där förbättringar alltid är möjliga. Ett stort hinder jag ser i samhället är att producenter, och konsumenter, måste bli bekväma med tanken att vi behöver sluta producera så mycket nya varor och istället ha mer hållbara varor samt konsumera mindre, säger Michael Martin.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.