Hållbarhet – den dolda talangmagneten

Förutom de allra mest självklara anledningarna för företag att arbeta med och för hållbarhet så finns det ytterligare ett viktigt perspektiv: kriget om talangerna.

Hållbarhet – den dolda talangmagneten

1997 myntades begreppet War for talent. Det betyder att i framtiden kommer vi att få slåss om de mest briljanta medarbetarna. Så vem vinner slaget? Självklart de arbetsgivare som kan erbjuda mer än bara brödfödan.

En undersökning som gjorts av jobbsajten Stepstone visar att 71 procent tycker att det är viktigt att företaget de söker jobb hos tar ett aktivt samhällsansvar. Bara 5,7 procent struntar i hur företagen agerar. Resultaten visar också att ett ansvarstagande blir allt viktigare ju yngre generation som tillfrågas.

Daniel Pink som skrivit den hyllade motivationsboken Drive – the surprising truth about what motivates us, lyfter fram mening som en av de viktigaste motivationsfaktorerna.

Att känna meningsfullhet i sitt arbete är alltså av stor vikt för de allra flesta. Men vad innebär det? Kanske är det att känna tillhörighet och att få lämna ett avtryck, ett litet bidrag till en större helhet?

Varför blir vissa företag gång på gång upplyfta som drömarbetsplatser? Är det för att de tillverkar så fantastiska produkter och tjänster eller kännetecknas de av någonting annat också?

Att som medarbetare få bidra till ”någonting större” visar sig ofta vara nyckeln till att människor trivs så bra med sina arbeten. Förr talade man om att känna ”ett kall”. Här passar hållbarhet och socialt ansvarstagande mycket väl in. Men det gäller att inte trilla i fällan och marknadsföra sig som ett snällt företag för att man lite vid sidan om den dagliga verksamheten skänker pengar till välgörenhet eller pantar mineralvattenflaskorna från lunchmötet. Nej, verkligt bra goodwill får de företag som lyckats hamra in hållbarheten i det dagliga gnetet, de som låter sina medarbetare känna att de VERKLIGEN kan göra skillnad.

Om de unga på 1960- och 70-talen växte upp med hotet om kärnvapenkrig så lever dagens ungdomar i en tillvaro där klimatångesten överskuggar vardagen. En del drar säkert öronen åt sig när larmrapporterna presenteras på löpande band, men troligtvis känner också väldigt många en stark känsla av att vilja – rent av behöva – göra något. Och GÖR något, det gör man ju på sitt jobb.

Några av de största utmaningarna för företag ligger inom områdena talangförsörjning och hållbarhet. Företagen behöver kloka hjärnor som får deras affärer att blomstra. Men för att blomstra behöver företagen också lämna ett positivt avtryck på planeten och de där kloka hjärnorna, ja de vill jobba i företag som gör gott.

Du som är miljö- och hållbarhetsexpert har kanske redan börjat tänka i de här banorna. Om inte så finns det en funktion som du har mycket att vinna på att lära känna och göra stordåd tillsammans med: HR. Deras stora jobb är att hitta de bästa medarbetarna och se till att de får den jordmån som krävs för deras blomstrande. Du sitter på en guldgruva med din kunskap om just ert företags hållbarhetsarbete. Just den magnet och morot som talangen söker.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.