Livsmedelsjättarna misslyckas med etiken

Världens största livsmedelsföretag klarar inte av att leva upp till etiska standarder, visar en rapport från Oxfam.

Nestlé, Mars och Coca-Cola är några av de företag som fick låga betyg för sina arbeten kring att skydda bönder, lokala samhällen och miljön, skriver brittiska the Guardian.

I rapporten har 10 livsmedelsjättar rankats utefter sin transparens i leverantörskedjan och arbetssätt, hur de arbetar med arbetares rättigheter, hur de skyddar kvinnors rättigheter, hur de hanterar vatten och mark, deras handlingsplaner för att minska klimatpåverkan och hur de säkerställer böndernas rättigheter.

Oxfam säger att trots att alla tio företag har uppmärksammat att det behövs ett mer rättvist system så misslyckas de med att ta stegen som behövs för att komma dit. Ett exempel är att alla företag har vidtagit åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, men bara fem av dem offentliggör nivåerna på de utsläpp som deras produktion orsakar.

– Konsumenter har rätt att få veta hur deras mat har producerats och vilken påverkan det har på världens fattigaste människor som odlar ingredienserna, säger Oxfams högsta chef Barbara Stocking till the Guardian.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste