Från böna till kopp

imorgongron13 För kafferosteriet Löfbergs i Karlstad är hållbarhet och socialt ansvar integrerat i affärsstrategin sedan tre generationer tillbaka. Att köpa kaffebönor så nära ursprunget som möjligt en avgörande hållbarhetsstrategi.

Hållbarhetschef Eva Eriksson på Löfbergs i Karlstad har varit med i familjeföretaget sedan 1988. På M&U:s konferens iMorgon Grön tidigare i veckan, berättade hon om hur företaget hittat en strategi för hållbarhet och socialt ansvarstagande i alla olika led av produktionskedjan.

När vi pratar om livsmedel och miljöpåverkan är det ofta själva förpackningen och transporten som hamnar i fokus. Generellt kan man säga att när det gäller kaffe är miljöbelastningen störst vid odling och skörd – samt vid tillagningen, förklarade Eva Eriksson.

Ett exempel på att hållbarhetsstrategierna omsatts i konkret verklighet på företaget, är att produktionsvolymen har fördubblats sedan 1991, medan elförbrukningen ligger kvar på samma nivå. Besparingen motsvarar en årlig elförbrukning för 1 300 hushåll.

Ger alternativ

Löfbergs inköpare är kaffenomader, de reser 150 dagar om året och besöker kaffeodlare runt om i världen, för att följa utvecklingen, bygga relationer eller för att hitta nya leverantörer. Företaget har en egen uppförandekod som alla leverantörer skrivit på, och driver också utvecklingsprojekt inom International Coffee Partners, som Löfbergs var med och grundade.

– Att skapa långsiktiga relationer och se hur verkligheten faktiskt ser ut är nödvändigt. I diskussionerna med kaffeodlarna kan vi ge tips och råd kring certifieringar och kvalitetsförbättringar. Det bidrar till att odlaren kan tjäna mer pengar på sitt kaffe.

Något nytt och konkret som Löfbergs jobbar med är att erbjuda så kallade hållbara offerter. När en hotellkedja, en restaurang eller ett kafé vill ha en offert från kaffetillverkaren, erbjuds de två varianter – en enligt önskemål och en där kunden får ett erbjudande som även omfattar ansvar för människor och miljö i hela värdekedjan.

– I dag är drygt 20 procent av Löfbergs kaffe certifierat och det mesta är ekologiskt. År 2016 har vi som målsättning att allt vårt kaffe ska vara certifierat. Certifieringen innebär att kaffet måste odlas enligt uppsatta kriterier, till exempel att barnarbete motverkas och att ekologisk produktion främjas.

Fakta

Eva Erikssons fem tips för hållbart arbete:

Engagemang Bra nätverk Ärlighet och transparens Långsiktighet Att våga

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.