Företag, var inte rädda för kritik

Hej Elin Bergman, du har gått från Tricorona till Världsnaturfonden för att arbeta med företagssamarbeten. Vilka är dina bästa tips till företag som vill stärka sitt miljöarbete?

Företag, var inte rädda för kritik

Ta reda på vilken miljöpåverkan ni har idag, vad använder ni exempelvis för resurser? Sätt upp visioner och mål och ta sedan fram en plan för när målen ska vara uppnådda. Glöm inte heller att berätta om vad ni gör under arbetets gång, det är alldeles för få som vågar göra det av rädsla för kritik. Men om man inte kommunicerar får man inte heller njuta av frukterna och fördelar som ett starkare varumärke eller ökad kund och medarbetarnöjdhet ger. Så våga berätta mer.

Vilka hållbarhetsfrågor är heta idag och vad blir viktigt framöver?

Klimatfrågan är hetast och kommer att vara det ett bra tag framöver. Men nu kommer också frågor om vatten, mat och marknadstransformation, det vill säga vikten av att vrida marknaden i en hållbar riktning. Vi har nyligen inlett ett samarbete med H&M när det gäller vattenfrågor och med Ica har vi ett samarbete kring naturbeteskött för ökad biodiversitet. Det börjar bli norm bland större företag att ta fram en hållbarhetsredovisning, nästa steg blir att integrera frågorna djupare i företaget och agera utifrån sina hållbarhetsredovisningar på ett mer genomgripande sätt.

Varför bör företag samarbeta med miljöorganisationer?

För att citera Yvon Chouinard, grundare av klädesmärket Patagonia ”There is no business to be done on a dead planet”. Vi hjälper företag att anpassa sig så att de kan arbeta inom ramarna för vår enda planets gränsvärden. Positiva effekter blir riskminimering, ett stärkt varumärke, ökad kund- och medarbetarnöjdhet och sparade pengar när man får kontroll över verksamheten och exempelvis kan minska sin energiförbrukning.

Finns det några svårigheter med att ideella organisationer och företag allierar sig?

WWF vill nå hela världens befolkning. Det kan vi inte göra på egen hand. Genom att få stora företag att ställa om når vi tillsammans fler. Men om våra samarbetspartners inte agerar på ett bra sätt blir det greenwash. Därför arbetar vi exempelvis inte med oljebolag och innan vi börjar ett samarbete så kontrollerar våra experter företaget noga och gör en riskanalys. Ibland får vi kängor från allmänheten, exempelvis ”varför arbetar ni med ett bilföretag?” Då måste vi redovisa vad vi gör och vad det åstadkommer för nytta och vara tydliga med det för att inte tappa i förtroende.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.