Guide: 5 steg för att jobba strategiskt med biologisk mångfald

Biologisk mångfald Biologisk mångfald är en hållbarhetsfråga som få arbetar strategiskt med. Men intresset växer. Cajsa Björkén, konsult på Ecogain, delar med sig av sina bästa råd.

Guide: 5 steg för att jobba strategiskt med biologisk mångfald
Lars Johansson/StockAdobe

Att ta med biologisk mångfald i det strategiska hållbarhetsarbetet är kanske ingen självklarhet för företag som inte har någon direkt påverkan på omgivningen. Men frågan ska ändå med i väsentlighetsanalysen, menar Cajsa Björkén.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Undersökte storbolagens arbete med biologisk mångfald

I våras genomförde Ecogain en undersökning av de 100 största bolagen i Sverige, som visade att många nämner begreppet biologisk mångfald men få arbetar aktivt med att integrera frågan i hållbarhetsarbetet.

– För alla företag som jobbar med hållbarhet är biologisk mångfald en del i paletten. Men den får inte alls den uppmärksamhet som den förtjänar i relation till exempelvis sin plats i systemet med planetära gränser. Där är det uppenbart att biologisk mångfald slagit i taket för länge sedan, säger hon.

– Nästan alla företag påverkar biologisk mångfald någonstans i värdekedjan, även om det är svårare att se för vissa företag. Det leder till att det faller bort i väsentlighetsanalysen, säger Cajsa Björkén.

Sverige ligger efter

I Sverige finns flera företag som arbetar systematiskt med frågan. Det handlar om företag med direkt markanvändning. Men när det gäller indirekt påverkan på biologisk mångfald är Sverige inte främst inom området. Däremot finns exempel utomlands på strategiskt arbete med indirekt påverkan. Det finns också en uppsjö av metoder för att kartlägga verksamheters ekologiska fotavtryck och hur man räknar på det.

– Det pågår mycket arbete ute i världen. Ett exempel är franska Kering som har en rad lyxvarumärken. De har varit delaktiga i att ta fram metoder för att beräkna ekologiskt fotavtryck med mera. Man kopplar kanske inte Gucciväskor till biologisk mångfald men påverkan kan vara stor.

Standard för ekologiskt fotavtryck saknas

Det finns ingen standard för att beräkna ekologiskt fotavtryck och inte heller för hur man mäter. I dagsläget gäller det att välja rätt metod för rätt verksamhet. Dock finns flera initiativ till att hitta gemensamma och standardiserade metoder.

– Det är väldigt komplicerat att mäta biologisk mångfald, och en superstor utmaning. Men det finns ändå mycket man kan göra, säger Cajsa Björkén.

Ett tips är att se till att bekanta sig med det som till en början kan kännas som ett problem. Det kan handla om en rödlistad art, kanske en särskild svamp eller något djur.

– Lär känna dina arter, bli kompis med dem. Om du har en särskilt känslig art på din mark, se vilka åtgärder du kan göra för att den ska vilja finnas kvar.

Läs mer: Malmö: Sätt realistiska mål

Fakta verktyg

För företag som etablerar nya verksamheter är skadelindringshierarkin en bra utgångspunkt. Om företaget använder sig av den förhåller det sig automatiskt till miljöbalkens skrivningar om biologisk mångfald. Skadelindringshierarkin innebär att man i första hand undviker att orsaka skador på naturvärden. I andra hand ska skadan minimeras, och i tredje hand kan restaureringsåtgärder användas för att ytterligare minska skadan. I sista hand, om de tidigare åtgärderna inte räcker till, kan man använda kompensationsåtgärder. Helst ska åtgärderna kompensera för samma värden som går förlorade och utföras i närheten av skadan. Det kallas lika-för-lika och närhetsprinciperna.

För företag med kontinuerlig produktion finns möjlighet att skapa natur på de egna fastigheterna, det kan till exempel handla om att skapa ängar eller plantera växter som gynnar pollinerare.

Om företagens påverkan ligger längre ner i värdekedjan kan krav om policies och förhållningssätt till biologisk mångfald, till exempel skadelindringshierarkin, ställas vid inköp och på leverantörer.

Så arbetar du strategiskt med biologisk mångfald

Steg 1

Identifiera din verksamhets ekologiska fotavtryck. Börja med ett öppet sinne och arbeta dig hela vägen tillbaka i leverantörsleden. Ofta är din verksamhet beroende av råvaror på något sätt.

Steg 2

Mät. Det finns en mängd olika sätt att mäta påverkan och dess konsekvenser lokalt, regionalt och nationellt. Här behöver du troligen ta hjälp av ett proffs.

Steg 3

Identifiera mål. Välj sådana som går att följa upp och utvärdera. Mest eftersträvansvärda är mål som tydligt kopplade till platsen där påverkan sker. Mål kan också vara aktivitetsmål, som att ta fram handlngsplaner för biologisk mångfald.

Steg 4

Ta fram strategier för att nå målen.

Förankra arbetet i organisationen, från verkstadsgolvet till ledningsgruppen. Utbilda medarbetarna i biologisk mångfald.

Steg 5

Dags att kavla upp ärmarna – jobba och följ upp de mål som är mätbara.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.