Grön korridor för elbilar studeras

Trafik & Transport Hur ser man till att skapa de bästa förutsättningarna elfordon? Nu ska forskare studera hinder och möjligheter i utbyggnaden av teststräckan Green Highway mellan Sundsvall och Trondheim.

Utbyggnaden av infrastruktur för laddning av elbilar mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim, den så kallade Green Highway, blir nu föremål för ett forskningsprojekt.

Forskarteamet vid Mittuniversitetet ska studera mötet mellan elfordon, elfordonsägare och laddinfrastruktur. Vad tycker egentligen offentliga, privata och ideella aktörer om en grön korridor mellan Trondheim, Östersund och Sundsvall? Hur påverkas områden som ligger utanför korridoren? Vilka är de potentiella sociala, ekologiska och ekonomiska effekterna? Vilka behov och önskemål har bilisterna? Forskarna hoppas med studien kunna bidra till att identifiera både hinder och möjligheter när det gäller att åstadkomma en hållbar utveckling med elfordon.

– En fråga som jag tycker är särskilt spännande att undersöka är hur utbyggnaden av infrastrukturen ska ske och vilka aktörer som vill investera i, driva och underhålla en teknik som förändras snabbt, säger Kristina Zampoukos, projektledare för forskningsdelen.

”Laddinfrastruktur för elfordon längs Green Highway – en del av framtidens smarta elnät och hållbara transporter” pågår mellan oktober 2013 och maj 2015. Projektets totala budget uppgår till 24 miljoner kronor, varav forskningsdelen står för närmare 3,5 miljoner kronor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.