Grön cement årets hetaste trend

Ny miljövänligare teknologi förutspås få ökat marknadsgenomslag under 2010. Hetaste trenden finns inom cementindustrin.

Det visar revisions- och konsultföretagets Deloittes internationella trendbarometer, Deloitte TMT Predictions. Under 2010 kommer teknologiutvecklingen bidra till minskade koldioxidutsläpp genom fler elbilar, bränslesnålare flygplan och energieffektiva datorer och serverhallar. Något som kan leverera motsvarande minskade koldioxidutsläpp är teknologiska framgångar inom cementindustrin.

I rapporten konstateras att cementindustrin svarar för ungefär fem procent av de globala koldioxidutsläppen, nästan dubbelt så mycket som flygsektorn. Den globala efterfrågan uppgår till 2 miljarder ton årligen. Vid traditionell tillverkning genereras ungefär 900 kilo koldioxid per ton cement.

Den nya tekniken binder istället all produktionsrelaterad koldioxid i cementen. Den totala minskningen i globala koldioxidutsläpp och tillverkningskostnader kan därför bli betydande, enligt Deloitte.

– Fullständiga fördelar av cement med negativt utsläpp kan uppnås efter fem till tio år, med trottoarer och vägar som de första anläggningarna. Men det är helt klart att teknologisektorn kommer fortsätta att vara en viktig del av lösningen på våra globala miljöproblem, säger Erik Olin vid Deloitte.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.