Bättre överblick av nanotekniken efterlyses

Det behövs en delegation för att hantera möjligheter och risker i utvecklingen inom nanoteknikområdet. Det föreslår Vinnova i den strategi som nyligen överlämnades till regeringen.

Nanomaterial används idag i mängder av produkter, bland annat elektronik, bilar, kosmetik, kläder, hushållsprodukter, livsmedel, sportutrustning och leksaker. Nanoteknikens risker och möjligheter har varit omdebatterade och Vinnova har därför på uppdrag av regeringen tagit fram en svensk nanostrategi.

Strategin tar upp nanoteknikens möjligheter och risker och kopplar dessa till olika globala utmaningar. Här framhålls att Sverige på olika sätt ska ta vara på nanoteknikens möjligheter för att möta ekonomiska, medicinska, tekniska och miljömässiga utmaningar. Men ett problem som hindrar utvecklingen är att det inte finns någon samordning för att nå ökad kunskap och spridning av kompetensen. Ett sätt att lösa den problematiken är att tillsätta en delegation som kan ge bättre nationell överblick och samtidigt samordna det internationella arbetet. Dessutom föreslår Vinnova att en policy ska binda samman risk- och innovationsaspekter genom hela forsknings- och innovationsprocessen.

Läs hela strategin på länken nedan.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.