Stort kapitalbehov för cleantech

Politisk styrning är en fördel snarare än en nackdel för cleantechindustrin. Det är en av slutsatserna i Energimyndighetens rapport som sätter fokus på svenska cleantechföretag.

Lagom till dagens rundabordsdebatt på COP15-mötet där hinder och möjligheter kring investeringar i förnybar energiteknik ska diskuteras, ger Energimyndigheten ut sin årliga rapport där svenska cleantechbolag inom energiområdet kartlaggts.

I årets rapport lägger myndigheten extra fokus på det politiska området, som ofta får stor påverkan på vilka tekniker som kommer att komma ut på marknaden. Energimyndigheten påpekar att cleantechområdet har ett stort kapitalbehov i ett tidigt skede eftersom det ofta krävs stora initiala investeringar i exempelvis testanläggningar för att verifiera tekniker.

Rapporten lyfter också fram att marknaden för cleantech har vuxit kraftigt de senaste åren, och fortsätter att växa starkt. Detta innebär att det kommer att behövas ett stort antal nya produkter för att tillfredställa efterfrågan.

– Många talar om cleantech som ett område som är starkt politiskt styrt, i rapporten konstaterar vi att politisk styrning, för vissa nya tekniker, är en fördel snarare än en nackdel, säger Malin Olofsson vid Energimyndigheten.

I år är det fjärde året i rad som rapporten ”Investera i cleantech” ges ut.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.