Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Fyra branscher överlämnar färdplaner för fossilfrihet

Utsläpp Ytterligare fyra branscher har överlämnat sina färdplaner för att bli fossilfria till regeringen. Sedan tidigare har bland annat stål- och betongbranscherna skapat strategier för att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Fyra branscher överlämnar färdplaner för fossilfrihet
Ingar Lindholm

De branscher som nu tagit fram strategier för minskade – och i ett fall till och med negativa – klimatutsläpp är digtaliseringskonsultbranschen, uppvärmningssektorn, Sveriges Bergmaterialindustrier och Sjöfartsbranschen.

I flera fall handlar det om samarbete mellan flera organisationer, till exmpel Sjöfartsbranschens färdplan som tagits fram i samarbete mellan Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar och Skärgårdsstiftelsen.

Internationellt intresse för färdplaner

Färdplanerna togs emot av miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringminister Ibrahim Baylan vid en ceremoni i Stockholm. Vid överlämnandet sade Isabella Lövin att hon mött ett stort intresse för arbetet med färdplaner utomlands, och att de representerar ett ändrat synsätt.

–  De 13 färdplaner som hittills presenteras visar på tydlig skillnad i synsätt. De visar oss var hindren finns, och hur ska de röjas bort. Vi ser att det är en övertygelsen hos stora delar av näringslivet att här ligger en framgångsfaktor, sade hon.

Hon intygade att regeringen läser färdplanerna med intresse, även om de innehåller en hel del krav på regeringen.

– Vi tycker att det är jättekul, svarade hon på frågan om hur regeringen ser på alla krav som kommer in genom färdplansarbetet.

Branschernas önskemål

Sjöfartsbranschen ser energieffektivisering av transporterna som sitt främsta bidrag, och att branschen ska avlasta landtransporter. Branschen ser en stor potential att öka både på gods- och persontrafik. Från politiskt håll önskar sig branschen biobränsleproduktion och elförsörjning i hamnarna, ekonomiska styrmedel och incitament, forskning och innovation och gärna ett tufft regelverk som ska ut internationellt.

Sveriges Bergmaterialindustrier har som mål att halvera sina utsläpp till 2030 och vara fossilfria 2050. Branschen ser att klimatomställningen kan bli lönsam och drivas med konkurrenskraft som motor.

Erfarenheterna kommer från en helt elektrifierad testanläggning som i höstas visade att energikostnaden sjönk med 70 procent och operatörskostnaderna med 40 procent. Branschen önskade att elnäten byggs ut med fokus på effekt och att tillståndsprocesserna effektiviseras. Branschen efterfrågade också mer drivande offentliga upphandlingar och bättre förutsättningar för cirkulära materialflöden.

Uppvärmningssektorn hög ambitionsnivå

Uppvärmningssektorn har den högsta ambitionsnivån och siktar inte bara på fossilfrihet utan vill bidra till en positiv klimatutveckling 2045 och tänker sig alltså koldioxidlagring i någon form. Uppmaningarna till politikerna omfattade bland annat stöd till forskning, fokus på effektfrågan i elsystemet och översyn av byggreglerna.

Digitaliseringskonsulterna sade sig inte ha så stora utsläpp.

– Men vi ser ändå över dem, sade Niclas Flyborg, vd på Cybercom Group, som överlämnade en iPad med branschens strategi till ministrarna.

Branschen önskade att regeringen sätter digitaliseringen i fokus bland annat genom att se över regleringsbreven med krav på digitala lågenergistrategier.

Läs mer: Flest elektronikvaror återvinns i Jämtland

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.