Första soldrivna vätgasmacken invigd

Vätgas Nu drivs vätgastankstationen i Mariestad av lokalproducerad solel. Systemet har provkörts under våren och är nu officiellt invigt. I och med soldriften sjunker bränslekostnaden för kommunens vätgasbilar.

Första soldrivna vätgasmacken invigd
Vätgasmacken i Mariestad. Foto: André Nordblom

Mariestad har haft vätgasbilar och vätgastankstation i några år vid det här laget. Men nu drivs bilarna som tankas här i praktiken med solenergi. Vätgasen produceras lokalt och elen kommer från en solel-park invid tankstationen.

När Miljö & Utveckling besökte Mariestad i slutet av förra året (2018) användes fortfarande vätgas på tub. Då trodde man att solanläggningen skulle vara i drift i januari i år. Men det dröjde alltså till maj.

– Det är tur att vi är en test- och demonstrationsplats med en möjlighet att pröva nya, innovativa lösningar. När det gäller vår egentillverkade vätgas började leverantören att länka ihop alla delar med solcellsparken under början av året. Sedan har vi testkört vid olika tillfällen för att se hur anläggningen fungerar. De sista två månaderna, april och maj, har testerna förlängts, och nu är anläggningen klar, berättar Susanné Wallner, utvecklingsstrateg i kommunen.

Tillståndsprövningen tog sin tid

Förutom det tekniska har bland annat tillståndsprövningen tagit tid. Anläggningen är unik i sitt slag och allt har gjorts för första gången.

– Tillståndsprövningen är en viktig del där det inte funnits någon standard eftersom den här lösningen är unik. Vi hoppas att andra ska kunna använda detta som en mall, eller lite hjälp, när liknande lösningar görs i framtiden, säger Susanné Wallner.

Det finns sedan tidigare liknande lösningar på plats i Tyskland, men det är i liten skala och anläggningarna är inte öppna för allmänheten. Mariestad kan följaktligen vara först i världen med en solelsdriven, publik vätgastankstation.

Vill satsa på förskola med egen el

Tankstationen är alltså öppen för allmänheten, men i praktiken är det framför allt kommunens fordon som tankar här. Vid Miljö & Utvecklings besök i Mariestad berättade utvecklingschef Jonas Johansson att man hoppas kunna nå en bränslekostnad på sju kronor milen för bränslecellsbilarna när solelen är inkopplad och klar, mot tidigare nio kronor. Fortfarande är dock vätgasen ett dyrare alternativ per mil än en elbil med batteridrift – fördelarna ligger i den snabba tankningen (cirka fem minuter) och räckvidden.

Nu vill kommunen gå vidare med en förskola som inte är uppkopplad mot elnätet, utan sköter sin elförsörjning själv. Genom att omvandla solel till vätgas blir det nämligen möjligt att lagra energin på ett förhållandevis yteffektivt sätt. Det gör att sommarens solenergi kan sparas till vintern. Sådana energilagringssystem finns redan i andra kommuner.

– Vi har ju hittat en unik lösning som också satt Mariestad på världskartan. Nu vill vi utveckla nya funktionella lösningar. Nästa steg vi tittar på är en förskola med hållbarhet rakt igenom och en off-grid lösning, säger Susanné Wallner.

Läs mer: Så fick Mariestad Sveriges första solelsdrivna vätgasmack (reportage)

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.