Nu öppnas dörrarna till första klimatneutrala butiken

KLIMAT Idag öppnar Lidl sin nya butik på Gotland. Själva byggnaden är uppförd med minsta möjliga klimatbelastning i sikte. Miljö & Utveckling har frågat Lidl vilken klimatkompensation som kommer att användas för att nå neutralitet.

Nu öppnas dörrarna till första klimatneutrala butiken
Solceller ska bidra till klimatkalkylen för Lidls nya butik.

Nu kan gotlänningarna handla i landets första klimatneutrala butik. Lidls satsning i Visby har byggts enligt certifieringen NollCO2 från SGBC (Sweden Green Building Council). Enligt Lidl ska butiken vara klimatneutral sett över byggnadens livslängd.

– Vi är fast beslutna att minska vår klimatpåverkan och vi genomlyser alla delar av vår verksamhet för att nå detta mål. Våra butiker står för en väsentlig del av vår klimatpåverkan, men genom att bygga hållbart bidrar vi till våra hållbarhetsmål, säger Thomas Brattlöw, Fastighetsdirektör Lidl Sverige, i ett pressmeddelande.

Klimatneutral butik med solceller

Byggnaden är försedd med 780 kvadratmeter solceller kombinerade med gröna tak, som bland annat hjälper till att hantera dagvatten vid kraftiga regn. För att minska klimatbelastningen är trä det dominerande byggmaterialet. Här finns laddplatser både för elbilar och elcyklar.

Att bygga helt utan klimatpåverkan är i praktiken omöjligt, och bygget av butiken i Visby har enligt beräkningarna lett till utsläpp motsvarande cirka 240 kg koldioxidekvivalent per kvadratmeter. Dessa utsläpp ska kompenseras genom elproduktion från solcellerna på taket, och solel från en annan anläggning som Lidl nu uppför på annan ort. Enligt beräkningarna ska det ta några år att kompensera bygget.

När butiken nu är i drift kommer Lidl att följa energianvändningen och om det behövs komplettera med investeringar i olika Gold-certifierade projekt, uppger företaget till Miljö & Utveckling.

Klimatberäkningarna ett viktigt redskap

Miljö & Utvecklings nyhetstjänst Hållbart Samhällsbyggande har löpande rapporterat om projektet. Bland annat har Alexander Landborn, hållbarhetsansvarig på Link Arkitektur, som ritat bygganden, berättat om hur klimatberäkningarna påverkat utförandet:

–Det fanns flera saker som överraskade, men särskilt hur stor skillnad vi fick när vi gick över till trä. Och hur stor påverkan betongplattan hade, trots att vi jobbade aktivt för att få ner den. Lidlbutiken är nästan helt gjord i trä, ändå står betongplattan för cirka 30 procent av byggmaterialens utsläpp, säger han till Hållbart Samhällsbyggande, och fortsätter:

–Om man börjar tidigt med livscykelanalyser skapas möjligheter att bygga en klimatsmart strategi. Idag görs detta först efter att projektet är klart, vilket lämnar lite utrymme för förbättringsmöjligheter. Det har vi tagit med oss från dessa projekt.

Hela intervjun med Alexander Landborn kan du läsa här.

(Texten har uppdaterats.)

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.