Företag åtalsanmälda för importerade fulsmycken

Kemikalier Nästan vart fjärde importerat smycke som kontrollerades innehöll farliga ämnen, när tullen och Kemikalieinspektionen gjorde en gemensam aktion på Arlanda. Straffet för importören kan bli företagsbot, men redan är 7 av 9 anmälningar nedlagda av åklagaren.

Företag åtalsanmälda för importerade fulsmycken
Några av de stoppade smyckena. Foto: Kemikalieinspektionen

Tullverket och Kemikalieinspektionen genomförde tidigare i höstas en aktion på Arlanda. Aktionen var en del av ett pilotprojekt som drevs av den europeiska kemikaliemyndigheten Echa.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

240 smycken kontrollerades

Totalt kontrollerades 240 smycken, varav nära en fjärdedel visade sig ha någon form av brist. Om halterna av otillåtna ämnen, framför allt bly och kadmium, översteg gränsvärdena så beslagtogs hela partiet. Totalt stoppades 600 smycken, och nio företag anmäldes till miljöåklagare.

– Det syns inte på ett smycke om det innehåller för höga halter av till exempel bly, därför är det viktigt att varorna stoppas innan de når konsumenterna, säger Per Holgersson, nationell specialist på Tullverket, i en kommentar.

Märkning saknas

Marcus Hagberg. Foto: Kemikalieinspektionen

Smycken har ingen märkning som visar att de är okej ur kemikaliesynpunkt, berättar Marcus Hagberg på Kemikalieinspektionen för Miljö & Utveckling.

– Man får som konsument fråga där man handlar. Man kan avgöra om nickel frisätts genom att använda apotekets nickeltest, men det osäkert om man får göra det på ett smycke som man tänker köpa, säger han.

Enkelt att importera

Det är tack vare internet enkelt för företag att hitta leverantörer och importera olika konsumentprodukter. Men vad många kanske inte känner till är att det är importören som ansvarar för att produkterna är okej och uppfyller regelverken för kemikalier. Arlandarazzian ledde till att nio företag anmäldes till miljöåklagare. Men frågan är om det blir något av anmälningarna.

– Det finns många olika vägar ett beslut kan ta. Kort sagt kan en åtalsanmälan i slutändan leda till till exempel företagsbot eller dagsböter. Men Åklagarmyndigheten kan också lägga ner anmälan innan åtal väckts, säger Boris Vasic, Kemikalieinspektionen.

Och så verkar det bli i det här fallet. Redan nu är sju av de nio anmälningarna nedlagda.

– Dock håller vårt beslut om saluförbud för godset, som heller inte fick sättas ut på svenska marknaden. Och det är huvudsaken för oss, säger Boris Vasic.

Svårt att lyckas med anmälningarna

Att lyckas med anmälningarna är inte det lättaste, visar en sammanställning som Kemikalieinspektionen gjorde för några år sedan. Enligt den var just Reach-begränsade ämnen (som i fallet med smyckena) det i särklass vanligaste skälet till att anmäla. Enligt sammanställningen, som gäller anmälningar mellan 2012 och 2016, var det bara 13 procent av fallen som ledde till företagsbot. 87 procent lades ned. I nio av tio fall lades ärendet ned eftersom det inte gick att styrka brott.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.