Flera elbilsstandarder på gång

2012 blir ett viktigt år för elbilen. Då planeras en standard som ska harmonisera laddningen. Och flera andra standarder som rör fordonet är på gång.

Flera elbilsstandarder
på gång

Arbetet med världsstandarder för elbilen har kommit en bra bit på väg. Det berättar Peter Herbert på Vattenfalls forskningsavdelning för Sveriges Radios Klotet. Herbert är också svensk representant i det internationella arbetet. Ett av syftena med de flera standarderna är att underlätta för konsumenten, bland annat genom att försöka harmonisera det stora utbud av olika laddsystem som finns. I nuläget skiljer sig utformningen av världens elnät mycket åt och stickkontakterna ser olika ut. Enligt Klotet ska en laddningsstandard lanseras av den internationella eltekniska kommittén, IEC, under 2012.

Många standarder

Men även flera andra elbilsrelaterade standarder är på gång. Peter Claeson på Swedish Standards Institute, Sis, berättar att Sis är involverade i arbetet med en standard som tar sikte på elsäkerhetskrav för själva fordonet, men också energiförbrukning och emissionsmätningar. Det internationella standardiseringsorganet, Iso, arbetar med standardfrågorna som rör själva bilen medan IEC tar hand om de som rör laddning och kraftförsörjning. Den 6 september hålls dock ett gemensamt möte där man ska diskutera allt som rör laddning.

Standarden för säkerhetskrav är så gott som klar. Och många fler ligger i pipelinen. Claeson berättar även att EU-kommissionen jobbar för en ”euroconnector”, alltså att laddstationer runtom i Europa ska ha samma typ av stickkontakt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.