Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Fazer tar fram 10 mål för hållbar spannmålsodling

Livsmedel Livsmedelsföretaget Fazer har antagit tio principer som ska bidra till livskraftiga åkrar, bördig jord och minskad övergödning. Principerna ska påskynda omställningen till en mer hållbar spannmålsodling med tydliga mål för minskad övergödning.

Fazer tar fram 10 mål för hållbar spannmålsodling
Pixabay

Fazer har i nära samråd med bönder, politiker, spannmålsproducenter och intresseorganisationer, satt upp tio odlingsprinciper som ska stötta en hållbar odling. Principerna är kopplade till växtnäringsfrågan, kemikaliefrågan och biologisk mångfald och sju av dem syftar specifikt till att minska övergödningen från odlad mark.

Stötta odlarna

Fazer har sedan 2013 ett åtagande för Baltic Sea Action Group som från 2018 innebär utökade satsningar inom områdena cirkulär ekonomi, vattenanvändning, materbjudande och hållbar spannmålsodling.

– Spannmålsvisionen finns till för att stötta odlarna i deras arbete. Genom att slå fast generella riktlinjer hoppas vi öka andelen miljöförbättrande åtgärder i hela regionen, avslutar John Poulsen, vd Fazer Kvarn i Sverige.

Läs mer: Svenskt Outdoor-företag ska bli först i världen att hålla sig inom de planetära gränserna

Fakta

Fazers principer för hållbar odling

1. Kontroll av växtnäringsbalans vart femte år.

2. Årlig växtodlingsplan.

3. Minimera övergödning och användandet av bekämpningsmedel: Femårig växtrotationsplan.

4. Utför en jordmånsanalys vart femte till 10:e år.

5. Inför precisionsodling, dvs val av odlingsmetoder och gödsel utifrån förhållandena.

6. Odla fånggrödor och låt marken bli vinterbevuxen.

7. Använd gödselmedel av återvunna näringsämnen som är fria från skadliga ämnen, ej slam från reningsverk.

8. Lämna icke-odlad mark med vegetation för att gynna biologisk mångfald-

9. Använd skadedjursbekämpning med hänsyn till människor och miljö (IPM-odling).

10. Undvika stråförkortningsmedel.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.