Leverantörsarbete för små företag – Experternas bästa tips

Hållbarhetsarbete Att kontrollera hållbarheten hos leverantörer på andra sidan jordklotet kan vara en stor utmaning för små företag. Men det finns ett antal smarta tips som underlättar arbetet.

Leverantörsarbete för små företag – Experternas bästa tips
Henrik Lindström och Maria Sjödin.

Att hantera leverantörer ute i världen kan vara en stor utmaning – särskilt för små och medelstora företag med begränsade resurser. Men det finns ett antal smarta tips som gör arbetet både enklare och mindre kostsamt Henrik Lindholm är verksamhetsledare på Ethical Trading Initiative Sweden, ett flerpartsinitiativ som samlar företag, fackföreningar, NGO:er och andra intressenter för att samarbeta kring frågor om arbetsrätt och främja hållbara och ansvarsfulla affärsprinciper.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Hans viktigaste råd till alla företag som vill bedriva ett proaktiv leverantörsarbete, också små och medelstora, är att göra en noggrann kartläggning av leverantörerna.

– Det är först när man gjort en så noggrann kartläggningen som möjligt över vilka processer som används, vilka material som ingår och hur arbetsförhållandena ser ut som man på riktigt kan analysera sina hållbarhetsrisker. Och även om man som litet företag inte når full spårbarhet så vet man då i varje fall att man inte har koll, vilket i sig är en risk.

Experttips

Experten: Tre måsten för ett hållbart leverantörsarbete

MARIA SJÖDIN är sakkunnig om företag och mänskliga rättigheter på organisationen Fair Action och hon pekar ut tre viktiga grunder som måste vara på plats för att leverantörsarbetet ska kunna bidra till rättvisa löner.

Rätt pris

DET MEST AVGÖRANDE ett företag kan göra för att bidra till löner som går att leva på är enligt Maria Sjödin att betala vad produktionen faktiskt kostar. Flera studier visar att en tredjedel av textilfabrikerna accepterar priser som gör att de får svårigheter att betala löner till de anställda. Prispressen på underleverantörerna är ofta extremt hård, och om du förhandlar för hårt så bidrar du till att hålla nere lönerna. Här finns det verktyg, till exempel från Fair Wear Foundation, med beräkningsmodeller för hur man kan räkna ut vad som är arbetskostnaden så att man inte förhandlar för hårt.

Facklig organisering

VID SIDAN AV att ge leverantörerna ekonomiska incitament att höja lönerna, är det viktigt att det finns utrymme för fackföreningar att förhandla upp lönerna. För att en leverantör ska kunna bidra till hållbara produkter så måste leverantören göra det möjligt för fri facklig organisering. Utan facklig verksamhet kommer nämligen inte lönerna att förhandlas upp.

Transparens

FÖR ATT ETT leverantörsarbete ska kunna betraktas som hållbart måste det kunna granskas och genomlysas. Att vara transparent och till exempel offentliggöra snittlönerna i ens leverantörers fabriker och mål gällande levnadslön, är om inte annat, ett bra sätt att förbereda sig på den EU-lagstiftning som kommer att kräva mer öppenhet än vad de flesta företag har kring sina leverantörsled i dag.

Hållbarhetsrisker finns nästan överallt

Henrik Lindholm konstaterar att nästan alla produkter och material har någon typ av hållbarhetsrisker kopplade till sig. Bomull från Kina är kopplade till människorättsrisker. Natursten från Indien är kopplade till den dödliga sjukdomen stendammslunga. Tillverkning i länder med kol i energimixen är naturligtvis kopplade till klimatrisker, och så vidare.

– Det är ju inte så bra om du till exempel byter till klimatsmarta förpackningar när det sen visar sig att själva produkten tillverkas i Kina som har jättemycket kolkraft i energimixen. Här kan du åka dit för greenwash så det susar om det.

Begränsade resurser

Men hur ska man då kartlägga ett leverantörsled med begränsade resurser? Henrik Lindholm säger att kartläggningen är grunden då den göra att man kan prioritera åtgärder så att rätt saker görs för att lösa de allvarligaste riskerna. Ett mer handfast tips är att använda sig av de stora företagens leverantörsarbete.

– Som litet företag kan det vara svårt eller omöjligt att göra kontroller på plats. Titta på vilka andra som kontrollerar leverantören och vilka kontroller som redan gjorts. Här kan man se vilka anmärkningar som fabriken haft och därefter bara kontrollera om dessa anmärkningar är åtgärdade.

Fabriksledningar lämnar oftast mer än gärna ifrån sig sina kontrolldokument då detta kan leda till att färre kontrollanter kommer för att göra resurskrävande inspektioner.

– Men här är det viktigt att man är noggrann. Ibland skannar de bara av den första sidan av dokumenten och säger att ”det var en kontrollant här i november”. För att det ska funka måste du titta på hela protokollet.

Det kan också vara bra att veta vilket företag som beställt kontrollen och i detalj vilken kontrollant som varit där. Här ska man enligt Henrik Lindholm vara medveten om riskerna med korruption.

Samarbete underlättar

Henrik Lindholms andra konkreta tips är att samarbeta med andra kunder till fabriken. Henrik Lindholm har märkt att många små och medelstora företag känner sig utlämnade till sina leverantörer. Som en liten kund får man kanske till exempel sina produkter producerade på de tidsluckor som blir över mellan de stora kunderna.

– Visst, det går att bygga relation och snacka sig in hos leverantören. Men som liten kund har du i regel begränsade möjligheter att påverka. Här är ett bra alternativ att samarbeta med andra kunder och på så sätt öka möjligheterna att påverka.

Det andra alternativet som Henrik Lindholm tycker att man ska ta på allvar är att byta leverantör om fabriken inte lyssnar på ens krav och i stället kanske hitta en mindre fabrik där ditt företag blir en viktigare kund.

Utbilda leverantören

Henrik Lindholm tipsar också om att utbilda leverantören.

– Axfoundation har till exempel tagit fram ett verktyg för att utbilda leverantörer om hur de kan jobba för att minska sin klimatpåverkan. Även som ett litet företag kan du vara med och höja kompetensen och intresset hos dina leverantörer. Du kan till exempel förklara för dem att vissa certifieringar kommer att skapa nya affärsmöjligheter. Som en mindre kund handlar det mesta av leverantörsarbetet om att föra dialog.

Slutligen har Henrik Lindholm en uppmaning – som också gäller för små företag. Det handlar att engagera sig i förbättringsarbetet.

– Det här gäller det mesta leverantörsarbete som görs av företag i världen. Man kontrollerar och konstaterar att vissa saker är bra och andra dåliga. Sen väntar man på att de dåliga sakerna ska förbättra sig av sig själva. Flera år senare konstaterar man att det inte har hänt något. I dag läggs det betydligt mer tid och resurser på att kontrollera än vad det läggs på förbättringsarbete.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.