Experten: Det innebär dubbel väsentlighetsanalys

Hållbarhet i praktiken Utvecklingen av begreppet dubbel väsentlighetsanalys har enligt GRI gett upphov till förvirring i företags hållbarhetsredovisning. Miljökonsulten Georg Eriksson reder ut vad som gäller.

Experten: Det innebär dubbel väsentlighetsanalys
Miljökonsulten Georg Eriksson.

Global Reporting Initiative, GRI, är det ledande ramverket för hållbarhetsredovisning. Georg Eriksson beskriver det som den ”mjuka delen” av ett företags hållbarhetsarbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Man kan tänka på det utifrån FN:s globala mål, som är det man huvudsakligen utgår ifrån. Det handlar mycket om värderingsfrågor, vad bolagens kärnvärden är och vad de eftersträvar, säger han.

År 1997 utvecklade GRI sina första riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Sedan dess har riktlinjerna formats och förnyats utifrån de behov som finns och de förändringar som sker i det omgivande samhället.

Förvirring kring väsentlighetsbegreppet

I samband med det har GRI nu märkt att det uppstått förvirring kring begreppet dubbel väsentlighetsanalys. I ett förtydligande skriver organisationen att det endast är begreppen finansiell väsentlighet och påverkansväsentlighet som tillsammans skapar dubbel väsentlighet.

Kortfattat handlar finansiell väsentlighet om ett företags ekonomiska utveckling. Påverkansväsentlighet omfattar information om hur företaget påverkar miljön och samhället.

Begrepp som inte hör hemma har smugit sig in

Bakgrunden till förvirringen grundas enligt GRI på omfattande förändringar inom hållbarhetsrapporteringslandskapet, vilket gjort att begrepp som inte hör hemma smugit sig in. De nämner bland annat begrepp som kärnväsentlighet och dynamisk väsentlighet.

”De är tänkta att fungera som en bro mellan finansiell väsentlighet och påverkansväsentlighet, men allt det gör är att bidra till väsentlighets–galenskap, vilket gör tanken bakom begreppet väsentlighet onödigt komplicerat.” skriver GRI i sitt förtydligande.

Experten reder ut dubbel väsentlighet

Georg Eriksson håller med om GRI:s budskap om att inte komplicera saker i onödan.

Han förklarar att det i grunden handlar om att väsentlighetsbegreppet står på två ben, där det ena benet utgår från vilka frågor som är väsentliga internt för ett företag och det andra från vilka frågor som är väsentliga för företagets intressenter, så som kunder, politiker, medieorganisationer och lokalsamhällen.

– Det är inte säkert att de två benen följer varandra. Det kan exempelvis handla om en intressent som tycker att frågan om att förbjuda barnarbete är viktigt. Men om det på andra sidan finns ett företag som verkar i Norden där barnarbete redan är förbjudet finns det ingen mening att mäta det. Då faller den frågan bort, säger han.

Han förklarar vidare att syftet med att göra en dubbel väsentlighetsanalys inte bara är att bolag ska få reda på hur deras verksamhet påverkar hållbarhetsområdet, utan även hur hållbarhetsområdet påverkar deras verksamhet. I förlängningen menar han att det innebär att företag kan dra ekonomisk nytta av att agera mer hållbart.

Varför är förvirringen som uppstått kring begreppet dubbel väsentlighet problematisk?

– För att då blir GRI öppen för tolkning, vilket är problematisk då jämförbarheten blir svår. Om företag inte mäter på samma sätt kan man inte ta fram branschgemensamma faktorer eller komma fram till vad som är rätt, säger Georg Eriksson.

Så hur ska man tänka?

– Där är mitt tips att inte försvåra för sig själv, samt hålla sig uppdaterad då begreppen ständigt förändras. GRI har även kurser man kan gå och manualer att ladda ner.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.