-->

Ny rapport: Statliga bolag brister i hållbarhetsrapportering

Hållbarhet Flera statligt ägda bolag rapporterar inte sina växtgasutsläpp, det visar en ny granskning av Riksrevisionen. Rapporten tar även upp att hållbarhetsanalyser saknas för flera bolag, trots att regeringen lovat det.

Ny rapport: Statliga bolag brister i hållbarhetsrapportering
Dimitrios Ioannidis, projektledare på Riksrevisionen. Foto: Riksrevisionen

Det finns 46 statligt ägda aktiebolag i Sverige som enligt riksdagen ska “vara föregångare i hållbart företagande”. Men nu visar en ny granskningsrapport av Riksrevisionen att flera av de statligt ägda bolagen brister i sin hållbarhetsrapportering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Bolagens rapportering varierar

För flera av statens bolag inom basindustri, energi och fastighet minskar utsläppen av växthusgaser. Samtidigt visar Riksrevisionens granskning att flera av bolagen “inte klimatkompenserar och att direkta och indirekta utsläpp kan ha ökat”.

En förklaring enligt Riksrevisionen är att rapporteringen från bolagen varierar. Regeringen menar istället att de bolag som inte rapporterar oftast har väldigt små utsläpp. Riksrevisionen menar dock att regeringen inte endast bör se till helheten av alla bolag utan också se till att varje enskilt bolag minskar sina utsläpp.

Regeringen brister i kommunikationen

Riksrevisionens granskning visar också att den årliga skrivelse som regeringen skickar till riksdagen om de statliga bolagen, saknar relevant information. Riksrevisionen skriver, “till exempel finns en sammanfattande bild av jämställdheten i statligt ägda bolag, medan en sådan saknas för frågor kopplade till sjukfrånvaro”.

Regeringen har heller inte, enligt Riksrevisionen, nämnt för riksdagen att bolagens rapportering av uppgifter inom miljö och social hållbarhet ibland är ofullständiga eller icke existerande.

Riksrevisionens projektledare: “Det är märkligt”

I 2016 års redogörelse för bolag med statlig ägande skriver närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) att “Sedan 2015 görs även hållbarhetsanalyser som kopplas till de ekonomiska målen och uppdragsmålen”. Men det stämmer inte in på alla bolag.

– Sedan 2014 är det ungefär hälften av alla bolag som regeringen inte genomfört någon hållbarhetsanalys för.  Hållbarhetsanalyser är förnuftiga att göra, så det är märkligt och en förlust att man inte gjort dem för fler bolag, säger Dimitrios Ioannidis, projektledare på Riksrevisionen.

Regeringen styr bolagen genom en ägarpolicy. Arbetet följs sedan upp genom ägardialog, men regeringen har inte haft ägardialoger med alla bolag.

– Det ser ju väldigt bra ut att det står att regeringen har ägardialoger. Det ligger väl i linje med vad riksdagen uttalat om att regeringen ska vara en aktiv och professionell förvaltare av bolagen. Men att de sedan inte orkar ha det med alla bolag är anmärkningsvärt, säger Dimitrios Ioannidis och fortsätter.

– Det finns ett bolag som inte haft någon ägardialog och tre bolag som endast haft en under perioden vi har tittat på. De håller inte vad de lovar.

Riksrevisionen vill se förändring

Riksrevisionen vill nu att regeringen skärper kraven på rapportering från bolagen, ökar uppföljningarna av bolagens hållbara företagande och förtydligar riktlinjerna som bolagen ska följa.

Här kan du ladda ned och läsa rapporten i sin helhet.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.