EU vill ha lägre avgifter för miljövänliga bilar

Lägre avgifter för miljövänliga bilar, bättre utveckling av järnvägsnätet och strategier för att få fler i städerna att lämna bilen hemma. Det är några av förslagen i ett betänkande om en hållbar europeisk transportpolitik som Europaparlamentet har antagit.

Ledamöterna föreslår exempelvis att bilavgifterna ska höjas och efterlyser ett direktiv om avgifter på personbilar där avgifterna korrelerar med hur mycket bilarna släpper ut. Ledamöterna menar att beskattningssystemet måste ändras så att det finns incitament till mindre förorenande biltransporter.

Dessutom vill de ha en teknisk utveckling kring energieffektivitet och alternativa drivmedel, avgifter som baseras på miljöeffekter eller trängsel och åtgärder för effektivare transportmedel och infrastruktur.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.