Biodrivmedel för lastbilar

Företaget Chemrec har fått tillstånd av Energimyndigheten att bygga en anläggning för tillverkning av biodrivmedlet DME.

Samtidigt beviljas Volvo Powertrain 16 miljoner kronor för en demonstrationsflotta på 14 lastbilar som ska drivas med DME.

– Genom detta projekt vill vi stärka svensk industris position på området och demonstrera teknikens hela kedja från biomassa till fordon och färdigt drivmedel, säger Generaldirektör Tomas Kåberger i en kommentar. Chemrec utvecklar en trycksatt, syrgasblåst förgasningsteknik för svartlut som lämpar sig att koppla samman med en syntesenhet för att producera drivmedel, DME, som ska användas i Volvos modifierade lastbilar. Chemrec ska i sin demonstrationsanläggning producera

4-5 ton förnybar DME per dygn,vilket är mer än tillräckligt för de 14 demonstrationsfordonen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.