nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Eskilstuna kommun

Eskilstuna siktar mot cirkulär ekonomi

Med en kretsloppspark som nav vill Eskilstuna kommun sprida konceptet cirkulär ekonomi till företag och medborgare.

  • Annons 1

Lars Wiklund, kommunstrateg i Eskilstuna kommun.

Lars Wiklund, kommunstrateg i Eskilstuna kommun.

Kommunstrateg Lars Wiklund är entusiastisk. Med en alldeles färsk förstudie om cirkulär ekonomi i handen är han redo att sätta igång och vill inspirera företagen i kommunen.

– Priserna på naturresurser väntas öka framöver. De som tänker till och ser sina materialinköp som en investering för framtiden, en materialbank som kan demonteras och användas igen, kommer att vinna konkurrensfördelar, säger han. Kommunen har ingen bestämmanderätt över företagen men vi är beroende av att det finns arbetstillfällen. Därför vill vi stimulera med det vi kan.

Kretsloppspark i fokus

Förstudien som Lars Wiklund och hans kollegor på kommunledningskontoret har beställt fokuserar på hur konceptet cirkulär ekonomi ska appliceras på en ny kretsloppspark.

– Vi hade kunnat ta ett bredare grepp kring hela samhällsplaneringen, men vi ville få ut något som är tillämpbart redan från början. Vi skulle bygga en ny kretsloppspark och det är ju verkligen cirkulär ekonomi i sig.

Intill den nya återvinningscentralen ska byggas en återbruksgalleria. Hit ska eskilstunabor kunna lämna in till exempel möbler som kan fräschas upp och säljas på nytt, ta en fika och fynda i butiken.

Klicka på bilderna nedan för att se hur kretsloppsparken ska se ut.

Kartlägga materialflöden

I förstudien föreslås även att ett kunskapscenter för cirkulär ekonomi ska ingå i kretsloppsparken. Eskilstuna folkhögskola, som har en utbildning i återvinningsdesign sedan sex år, flyttar till parken. Även Mälardalens högskola har visat stort intresse.

– En idé är att ha en inkubator där studenter som är fulla med idéer kan få tillgång till material och en stimulerande miljö.

Hur ska företagen involveras?
– Vi tänker oss att vi efterhand ska bygga upp en databas för materialflödena i Eskilstuna. Skulle ett företags avfall kunna återanvändas hos ett annat? Vi vill ordna möten där man kan knyta kontakter.

Mod att satsa

Lars Wiklund betonar att inkubatorn och kunskapsutbytet företagen emellan än så länge bara är idéer som ligger på kommunstyrelsens bord. Men han upplever att intresset är stort för cirkulär ekonomi – till exempel är det något som lyfts fram på EU-nivå. Utmaningen är att någon måste våga satsa.

– Vi hoppas att näringsliv, högskola och kommun ska satsa på det här.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.

Gretaeffekten del av större trend

Hos SAS använder hållbarhetschefen ordet roligt om det stora intresset för klimat som följt av IPCC:s rapport och klimataktivisten Greta Thunbergs inlägg i debatten. Men minskat flygande och ökad efterfrågan för biobränsle bygger på beslut som fattats tidigare än så, enligt fyra företag som påverkas på olika sätt av klimatdebatten.