-->

Ny ISO-standard: Räkna ut din miljöpåverkan

Miljöstandard Miljövärden ska kunna analyseras på ett standardiserat sätt, efter att den nya standarden Iso 14007 sjösatts. Det kan till exempel ge stöd till någon som vill värdera ett företags miljöbelastning i kronor och ören.

Ny ISO-standard: Räkna ut din miljöpåverkan

Med Iso 14007 får den som vill analysera miljövärden ett nytt verktyg. Redan i standarden 14008 har miljöpåverkan och uttag av naturresurser fått ett värde i kronor och ören. De siffrorna kan nu användas i den nya standarden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

14007 handlar om hur värden för miljöpåverkan ska kunna användas i en analys, som att till exempel hur en installation av ett vindkraftverk ska värderas utifrån att det leder till förlust av ett hektar betesmark.

– Man sätter värdena i ett sammanhang, ser vilka kostnaderna är och vilka vinster som finns, utifrån den valsituation man befinner sig i, förklarar Jimmy Yoler, på det svenska standardiseringsorganet Sis.

Slipper dubbelräkning

Bra rutiner för analysen ska säkra att inget räknas dubbelt eller att andra misstag görs. Värdena som används i den standardiserade miljöanalysen behöver inte har räknats fram med standarden 14008 utan kan hämtas från annat håll. Det behöver inte handla om pengar, och inte heller om värden som omsatts i siffror.

Läs mer:

Standarden handlar alltså om procedurer; en vägledning för hur miljö- och naturvärden ska hanteras. Första steget är en planeringsfas, då omfattningen av analysen ska fastställas bland annat, alltså vilka avgränsningar som ska göras. Hur kvaliteten på analysen ska kontrolleras ingår också i standarden. Datakällorna som används ska vara trovärdiga och spårbara, vilket också ingår i standarden 14008. Genomförande av ständiga förbättringar ingår också i paketet.

– Iso 14007 är designad för att användas i miljöledningssystem, säger Jimmy Yoler.

Värdera företag

Bengt Steen som deltagit i arbetet med standarden och även föregångaren 14008, berättar att ett typfall är en person som vill värdera ett företag utifrån miljöbelastning. Även vinster kan då ingå i värderingen, som till exempel vinsten av att företaget vidtagit åtgärder för att minska miljöbelastningen.

– Standarden täcker väldigt många problemställningar eftersom perspektivet utgår från behovet hos någon som ska bedöma miljöledning och ett företags strategi, säger Bengt Steen.

Såväl finansanalytiker och företagsledare som miljöorganisationer ska kunna ha nytta av den nya standarden.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.