Atea först ut med ISO 37001

Hållbarhet i praktiken It-jätten Atea är det första bolaget i Sverige som certifierar sig enligt antikorruptionsstandarden Iso 37001. Bland annat utbildades alla medarbetare. Revisionen tog över 30 dagar. 

Atea först ut med ISO 37001
Carl-Johan Hultenheim. Foto: Atea

Att jobba med Iso 37001 har inneburit en omfattande revisionsinsats på över 30 revisionsdagar för Atea. Den nya standarden liknar Ateas uppförandekod som bolaget infört i Sverige 2012. Så förarbetet var redan gjort.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Koncernen har även haft en compliance officer i varje land, som ansvarat för frågorna sedan 2015.

– När vi gick in i detta visste jag inte exakt vilka delar som skulle belysas, men jag hade bestämt mig från början för att detta måste vara en integrerad del i vårt dagliga arbete, säger Carl-Johan Hultenheim, vd på Atea Sverige.

Socialt ansvar i bolaget

Atea har arbetat med socialt ansvar i många år, och ansvarstagandet är en integrerad del i bolagets strategi enda upp på ledningsnivå.

– Det bygger i grunden på att vi jobbar med våra affärer och processer rätt, säger Carl-Johan Hultenheim.

Fakta

Iso 37 001

Standarden heter Ledningssystem mot mutor – Krav och vägledning (SS-ISO 37001:2017) Den anger krav och ger vägledning för att införa och sköta ett ledningssystem mot mutor. Den behandlar bland annat: Mutor inom offentlig, privat och ideell sektor Mutor som ges av organisationen Mutor som tas emot av organisationen Direkta och indirekta mutor, till exempel mutor som erbjuds via tredje part. Källa: Sis

Bolaget behövde inte förändra sitt arbetssätt för att kunna följa standarden. Istället fungerade den som en verifiering på att Atea tänkt rätt på de flesta plan i bolaget, menar Carl-Johan Hultenheim.

– Det fanns vissa områden som vi självklart behövde stärka upp. Vi som bolag tittade på var det kunde finnas risker i våra relationer. Vi utbildade också alla medarbetare. Allt bygger på att man har ett förtroende både internt och externt. Det ska vara enkelt att göra rätt och svårt att göra fel.

Många involverade i processen

Att säga nej och förbjuda saker för att minimera risken för att göra fel, är något som Ateas ledning inte förespråkar.

– Det är inte det typen av bolag jag vill driva – vi måste fokusera på att göra rätt istället. Den här certifieringen kräver att man går igenom alla delar i sitt bolag, och alla relationer man har med olika intressenter. När man har gjort det har man också rätt rutiner om det skulle dyka upp något som verkar fel.

Personligt engagerad i frågan

Carl-Johan Hultenheim berättar att han är personligt engagerad i frågan. När Atea började jobba med ISO 37001 hade bolaget en grupp personer som genomlyste hela företaget och tog fram förslag på förändringar som behövdes göras. Denna grupp leddes av en compliance officer som även varit med och tagit fram Ateas uppförandekod.

– Detta är absolut inget hokus pokus, utan det gäller att säkerställa att man identifierar potentiella risker och sedan genomlyser dessa på ett korrekt sätt. Att man har möjlighet att utmana sina synliga processer, och inte bara sina egna utan också de relationer man har.

Varför tror du att det inte är fler svenska bolag som är certifierade enligt Iso 37001?

– Det är relativt nytt, vi såg det som en möjlighet att få testa det här för att se vad vi stod och vad vi behövde utveckla. Sedan krävs det en investering för att jobba igenom det, säger Carl-Johan Hultenheim.

Topprankas i CSR globalt

Atea raknas som ett av världens främsta bolag inom CSR av EcoVadis. Bolaget placerar sig i topp bland 55 000 granskade företag i 155 länder. Kriterierna som undersökts är miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, affärsetik och den egna leverantörskedjan.

För att topprankas krävs ett kontinuerligt arbete med ISO-certifieringar, miljöpolicy, uppförandekod, hållbarhetsutbildningar, ramverk och standarder som används, och arbetet i den egna leverantörskedjan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.