Elbilsägare använder bilen mer än andra

transporter I en doktorsavhandling från KTH undersöks resmönster och även viljan att skaffa elbil. Avhandlingen visar att elbilsägare kör mer och använder bilen till en större andel av den totala resvägen.

Elbilsägare använder bilen mer än andra
Ingar Lindholm

Joram Langbroek har studerat framför allt stockholmarnas resvanor och attityder till elbilar i sin avhandling ”Understanding processes and travel behaviour changes connected to electric vehicle adoption”.

– I ett experiment där folk fick använda en ”fiktiv elbil” visade det sig att vissa personer ville göra fler resor och använda elbilen där de annars skulle ha åkt kollektivt, säger Joram Langbroek till Miljö & Utveckling.

Elbilar billiga i drift

Han ser flera förklaringar. Den viktigaste är de låga driftkostnaderna för elbilar vilket gör den attraktivare i sig men också jämfört med andra transportmedel. Om det dessutom finns andra incitament för att välja elbil, som gratis parkering eller befrielse från trängselskatt, blir den ännu mer attraktiv. Ytterligare en faktor är att elbilar har gott rykte.

– Det finns till exempel en Tesla som kör runt med texten Not Guilty på nummerplåten. Man ser inget fel med att köra elbil och det verkar som om man tycker att man har gjort sin del för hållbara transporter så snart man har börjat använda elbilen, säger Joram Langbroek.

Läs mer: Lönsamt köra Teslataxi

Det enda färdmedel som de som svarade på hans undersökning tyckte var mer miljövänligt än elbilen visade sig vara cykel. Huruvida det är sant eller ej har Joram Langbroek inte undersökt.

Ett ökat bilåkande har dock inte bara positiva effekter, även om det är elbilar som rullar på gatorna.

– Jag tycker inte att elbilar är lösningen. En kö av elbilar har en lika stor tidskostnad som en kö av bensinbilar och parkeringsproblemen kommer inte heller att lösas med elbilar. Att förbättra luftkvaliteten i tätbefolkade områden är något som elbilen kan bidra med, men elbilen borde ses som en liten pussebit i ett system av lösningar, säger Joram Langbroek.

Effektproblematiken kan gå att styra

En ofta diskuterad fråga kring elbilar är om det uppstår ett stort effektbehov, så kallad peak, på kvällen när folk kommer hem och ska ladda sina bilar inför morgondagen. Joram Langbroeks studie pekar på att det kan gå att lösa med dynamisk prissättning, alltså dyrare el när behovet är stort.

– Det visade sig att om det fanns en dynamisk prissättning med olika priser olika tider på dygnet så fanns en vilja att skjuta upp sin laddning till senare på kvällen, eller natten, säger han.

Joram Langbroek disputerade vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad inom ämnet Transportvetenskap.

Läs mer: Här finns Joram Langbroeks vetenskapliga artiklar samlade

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.