Ekosystemet i dåligt skick

Ekosystemet har under de senaste 50 åren börjat må allt sämre. De resultaten visar Millennium Ecosystem Assessment (MA) i en kartläggning där forskare över hela världen undersökt ekosystemens tillstånd och dess betydelse för samhälle och ekonomi.

MA-studien fokuserar på så kallade ekosystemtjänster, de gratistjänster naturen gör som är till nytta för människan. Resultat visar att cirka 60 % av de undersökta tjänsterna håller på att förstöras eller utnyttjas på ett ohållbart sätt, till exempel havets förmåga att producera fisk, luft- och vattenrening, pollinering av grödor och ekosystemens förmåga att lindra effekten av naturkatastrofer.

Ekosystemens tillstånd världen över är så pass kraftigt försämrat att det kan få stora konsekvenser för uppfyllandet av FN:s Millennniemål, som antogs 2001 för att bland annat halvera fattigdomen i världen och trygga tillgången till rent dricksvatten, enligt studien.

Kan vändas

Men enligt MA:s framtidsscenarion skulle den negativa trenden kunna vändas.

– Vi måste bli mycket bättre på att stödja lokala initiativ. Där finns kunskap som övergripande forskningsprogram missar. Det gäller lantbrukare på Papua Nya Guinea likaväl som fågelskådare i Kristianstads Vattenrike och kolonilottsinnehavare i Stockholm, säger Thomas Hahn, från Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning (CTM) vid Stockholms universitet som koordinerat de två svenska MA-studierna.

– Miljöfrågan måste dessutom kopplas till samhällsutvecklingen i stort. Fungerande ekosystem är en förutsättning för mänsklig välfärd, fortsätter Thomas Hahn.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.