Dyrt och snårigt i tjänstebilsdjungeln

Transport Det är inte helt lätt att jämka ihop miljöhänsyn och ekonomi när det gäller tjänstebilar. En tjänstebil kostar cirka 80 000 kronor per bil och år för arbetsgivaren och lagstiftningen kring miljöbilar är minst sagt snårig.
– Miljöbilsmarknaden fungerar inte riktigt. Det som blir billigt för föraren, blir dyrare för företagaren, säger Ronny Svensson, tjänstebilskonsult.

Dyrt och snårigt i tjänstebilsdjungeln

Det finns många goda skäl att tänka på miljön när tjänstebilar ska inhandlas eller bytas ut. Men regelverket är både spretigt och snårigt och det är inte alltid det mest miljöanpassade alternativet som blir billigast för arbetsgivaren.

I Sverige finns det i dag drygt 2 150 000 bilar som är äldre än tio år. 325 000 av dem saknar katalysator, vilket belastar miljön negativt. I genomsnitt ligger dessa bilar på en utsläppsnivå kring 220 gram koldioxid per kilometer. Detta kan jämföras med en ny bil, som har en utsläppsnivå på cirka 134 gram koldioxid per kilometer. Det finns alltså betydande miljövinster att göra genom att fasa ut äldre bilar ur den svenska fordonsparken. Eftersom bilmarknaden till 65 procent består av företagsbilar, faller ett stort miljöansvar på företagen. Fortfarande drivs nio av tio företagsbilar med fossila bränslen. Tre av fyra är dieseldrivna, visar statistik från Statistiska Centralbyrån.

Oenighet kring definitioner

Om man nu som arbetsgivare vill satsa på miljöbilar, kan det vara bra att börja med att ta reda på vilka definitioner som gäller: Det finns i dag två olika nationella regelverk som definierar miljöbilar: vägtrafikskattelagen och inkomstskattelagen. Synen på vad som är en miljöbil är inte synkroniserad i dessa två lagpaket. Därutöver har regeringen använt ytterligare en definition för så kallade supermiljöbilar. Utöver denna juridiska spretighet, har flera enskilda kommuner dessutom sina egna definitioner.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.