Direktiv lämnar öppet för nya krav

Ekodesigndirektivet fokuserar idag på en minskad energianvändning, men om några år kan även andra områden komma att regleras, exempelvis avfall.

Ekodesigndirektivet tar greppet om en produkt efter en annan. Senast i förra veckan trädde de första kraven på energieffektivitet i elmotorer i kraft, en skärpning som innebär att EU kommer att spara 135 TWh el om året 2020 enligt prognos. Det motsvarar Sveriges totala elanvändning. I slutet av 2011 kommer ett 40-tal produkter omfattas av ekodesigndirektivet och till 2014 ska ytterligare ett 20 tal produkter gås igenom.

Inte bara energi

Ekodesigndirektivet har hittills fokuserat på att begränsa energianvändningen när det gäller energiförbrukande och energirelaterade produkter, men direktivet ger även möjligheter att ställa andra krav. För varje produkt görs nämligen en livscykelanalys och det är vad som framkommer här som avgör vad man sedan väljer att gå vidare och reglera. Att det hittills varit så stort fokus på energi beror på att man jobbat med energiintensiva produkter och därför är det också här man valt att sätta in stöten.

Andra områden kommer in

Men framöver kan man tänka sig att även avfallsfrågan blir viktig. Det kan exempelvis handla om att ta fram regler kring att produkter ska vara lätta att demontera för att beståndsdelarna sedan ska kunna återanvändas.

Ett område där det kan bli aktuellt är läsplattor. Deras energiförbrukning är låg, men de är istället intensiva när det gäller vissa miljöfarliga substanser.

– Varje produkt är en egen historia med en egen livscykelanalys. Än så länge har inte avfallsfrågan varit prioriterad eftersom det finns så stor besparingspotential i energin, men jag tror att när vi kommer tillbaka till produkterna om 3-7 år kommer man säkert att börja titta på andra aspekter än energibesparing, avfall är ett sådant område, kommenterar Carlos Lopes på Energimyndigheten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.