Så mycket tyg slänger vi i soporna

Varje svensk slänger i snitt åtta kilo textil i soporna. Det visar en kartläggning av avfallsflödenas miljöpåverkan som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort.

Så mycket tyg slänger vi i soporna

Jämfört med tio år sedan konsumerar vi 40 procent mer textilier idag. IVL Svenska Miljöinstitutet har genom två projekt kartlagt flödena av textilier i Sverige och avfallshanteringens miljöpåverkan. Genomgången visar att åtta kilo textil per person går till förbränning genom att de slängs i hushållssoporna, tre kilo går till välgörenhetsorganisationer. Dock saknas ett insamlingssystem för textilåtervinning i landet.

– Välgörenhetsorganisationerna gör stor miljönytta när textil återanvänds och ersätter nyproducerad textil. Men med en mer likformig insamling och även insamling till återvinning skulle vi kunna nå ännu högre miljönytta, säger David Palm, forskare på IVL inom hållbar avfallshantering.

Fakta

Textiliernas miljöpåverkan

Problemet med att så stor mängd textil slängs i soporna är den stora miljöpåverkan materialen har. Ny textil orsakar enligt IVL 15 kilo koldioxidekvivalenter per kilo och det krävs upp till 29 000 liter vatten för att odla ett kilo bomull. Därtill kommer mycket kemikalier.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.