Så minskar de vårdavfallet

Stena Recycling har utvecklat ett streckkodssystem för vårdavfall. Något som de menar kan minska avfallsmängden med 30 procent.

Så minskar de vårdavfallet

Kanyler, läkemedel och biologiskt avfall. Varje år uppstår stora mängder avfall på svenska sjukhus och avfallsprocessen kräver hög säkerhet för att inte skada människor eller miljö.

Stena Recycling har nu utvecklat ett streckkodssystem som sak hjälpa sjukhusen att undvika att fel avfall läggs som kliniskt avfall. Plomberade specialemballage för vårdrelaterat avfall förses med streckkodsetiketter som är unika för varje vårdavdelning. I emballagen lägger vårdpersonalen olika slags avfall. Med streckkoder får sjukvården full kontroll på var avfallet uppstod och vilken volym varje enskild avdelning producerar. Varje emballage scannas sedan och uppgifterna lagras i en databas.

Lösningen har införts i hela landstinget Gävleborg och gett positiva effekter.

– Vi är på god väg att minska avfallsmängderna med 30 procent som är målet till 2012. Framförallt genom att upptäcka och undvika att i onödan lägga visst avfall i emballage för smittförande och kliniskt avfall. Med systemet och nya sorteringsrutiner har vi fått ett kraftfullt verktyg att minska kostnaderna och nå miljömålen, säger Philip Näslund, avfallscontroller på Landstinget Gävleborg.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.