Avfallsinspiration

Att planera smartare avfallsutrymmen och förebygga avfall i kommuner. Det är teman i två nya inspirationsböcker.

Boverket har tagit fram en ny idébok, Avfallshantering – tillgänglig, säker och estetisk, som ska ge vägledning och inspiration när nya avfallsutrymmen ska byggas. Målet är att skapa återvinningsstationer och avfallsutrymmen som är just det som titeln antyder: tillgängliga, säkra och estetiskt tilltalande men också att få in avfallshanteringen i ett tidigare skede i planeringen. Boken utgår från plan- och bygglagen.

Förebygga avfallet

Den andra boken, Goda exempel på förebyggande av avfall för kommuner – idébok för en mer hållbar produktion och konsumtion, har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet, Avfall Sverige och Naturvårdsverket. Den ska hjälpa kommuner att arbeta med miljökvalitetsmålen men också att nå fram till det högsta steget i EU:s avfallsdirektiv, att förebygga att avfall ens uppstår. Bland idéerna för att uppnå en mer hållbar konsumtion och produktion finns Leksaksbiblioteket och Lånegarderoben i Stockholm. Ett annat exempel är skolköken i Halmstad som väger matresterna för att minska svinnet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.