Dioxinanalys kan bli billigare med ny teknik

En ny teknik för analys av dioxiner kan bli betydligt billigare än dagens metoder. Dioxiner bildas bland annat vid sopförbränning och produktion av träskyddsmedel. Med rutinmässiga analyser av mat och foder kan man upptäcka dioxinförorenade produkter i ett tidigt skede och därmed hindra dem från att nå ända fram till konsumenterna.

Conny Danielsson vid Kemiska institutionen på Umeå universitet ska nästa vecka försvara sin avhandling Spåranalys av dioxiner och dioxinlika PCB:er genom användande av tvådimensionell gaskromatografi med elektroninfångningsdetektion.

I avhandlingen har Conny Danielsson undersökt om den nya tekniken lämpar sig för att analysera dioxiner i mat, foder, flygaska och jord. Resultaten med den nya tekniken visade sig stämma väl med den konventionella dyrare tekniken.

Den undersökta tekniken är lovande dels som komplement och dels som en tänkbar ersättning av dagens teknik för dioxinanalys. Men för att säkra kvaliteten krävs mer resultat, samtidigt som en snabb och pålitlig mjukvara behöver utvecklas.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.