Cirkulära framsteg kräver ökad samverkan

Cirkulär ekonomi Den cirkulära ekonomin går framåt – men inte tillräckligt snabbt. Knappt sex av tio svenska storbolag har till exempel satt mätbara mål för sin cirkulära ekonomi, framgår av en färsk rapport från Cradlenet. Det som krävs för att nå framsteg är ökad samverkan och tydlig definition av cirkularitet.

Cirkulära framsteg kräver ökad samverkan
Foto: Stock Adobe.

Cradlenet, som är en nätverksorganisation med fokus på cirkulär ekonomi, presenterade för tre år sedan en kartläggning av hur långt svenska storbolag kommit i arbetet med cirkulär omställning. Den visade bland annat att endast en tredjedel hade frågan på sin agenda.

Sedan dess har mycket hänt. Bland annat har regeringen fastställt en nationell strategi och handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Men hur långt har de svenska storbolagen nu kommit i sitt arbete? Var ligger möjligheterna och utmaningarna?

I rapporten Circular Economy Outlook, som tagits fram i samarbete med det statliga forskningsinstitutet Rise, och som presenterades på ett webinarium, tecknar Cradlenet en bild av nuläge och framtid.

Mätbara mål

Cirka 100 av de största bolagen har tillfrågats, varav 35 har inkommit med svar. Av rapporten framgår att 77 procent av företagen har cirkularitet i sin strategi och 57 procent även satt mätbara mål.

Enligt forskarna som deltagit i framtagningen av rapporten går utvecklingen ändå långsammare än väntat. En förklaring är att cirkularitet fortfarande förknippas med materialåtervinning.

– Slutsatsen är att det behövs ett större fokus på företagens inre loopar och mindre på de yttre som återvinning, förklarade Carolina Togård, ordförande i Cradlenet samt gruppchef och hållbarhetskonsult på Afry.

Tydlig definition

I presentationen av rapporten deltog även Anders Wijkman, ordförande Circular Sweden, Mattias Lindahl, professor i miljödriven produkt- och tjänsteutveckling, Linköpings universitet, Malin Ljung Eiborn, EVP Sustainability Billerud Korsnäs, samt Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead, Inrego.

En förklaring till att den cirkulära ekonomin inte riktigt lyfter är att det saknas en enhetlig definition, menade bland andra Anders Wijkman.

– Man får lätt en känsla av att cirkulär ekonomi är lösningen på allt, sade han.

Även Mattias Lindahl efterlyser en större tydlighet kring cirkularitet.

– En stor problematik ligger i att begreppet är dåligt definierat. Vad är cirkulär ekonomi och vad är det inte? För att få igång utvecklingen gäller det att identifiera, inspirera, informera och innovera, sade han.

Linjära affärsmodeller

Rapporten visar ändå att förståelsen för cirkulär ekonomi ökat de senaste åren. Problemet är att de stora bolagen sitter fast i sina traditionella linjära affärsmodeller.

– Det är ett stort skepp som måste vändas, konstaterade Malin Ljung Eiborn. Inom vårt bolag har vi sedan länge en väl fungerande återvinningskedja för papper och kartong. Men det vi nu adderat är en dimension där vi också tittar på förpackningslösningar och hur de kan designas på ett resurseffektivt sätt.

Sebastian Holmström från Inrego, som i 25 år arbetat med återvinning av elektronik, pekade på behovet av samverkan.

– Inom den linjära ekonomin fungerar det bra att vara ensam. Vinnarna inom den cirkulära ekonomin är de som kan samverka med nya aktörer, sade han.

Legala hinder

Regeringens strategi och handlingsplan är ett första viktigt steg, menade flera av de medverkande. Men Sverige klarar ändå inte att lösa de stora framtidsutmaningarna på egen hand.

– Vad som händer inom EU är viktigt, betonade Anders Wijkman. Sverige måste också kroka arm med andra ledande nationer som Finland och Nederländerna.

Samtidigt finns det många legala hinder som fortfarande sätter käppar i hjulet för cirkulär ekonomi.

– Regelmässigt har det aldrig varit svårare än nu att vara cirkulär. Den svenska kemikalielagstiftningen exempelvis missgynnar svenska it-återvinnare. Det leder till att cirkulära produkter i många fall blir dyrare än linjära, sade Sebastian Holmström.

I webinariet lyfte flera av de medverkande fram behovet av politiska styrmedel för att nå cirkulära framsteg. Ett steg på vägen är kvotplikten som finns med i regeringens handlingsplan.

– Men även lagen om offentlig upphandling har en viktig roll att spela. Där sitter regering och regioner på ett väldigt maktvapen, sade Mattias Lindahl.

Läs rapporten här.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.