Regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi presenterad

Cirkulär ekonomi Regeringen har presenterat den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Den innehåller över 100 åtgärder för ökad cirkularitet, indelade i fyra fokusområden.

Regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi presenterad
Snart slutdeponerat, hoppas regeringen som idag presenterat sin handlingsplan för cirkulär ekonomi.

I somras kom regeringens cirkulära strategi, och nu ska den alltså omsättas i verklighet. Handlingsplanen presenterades av miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan vid en presskonferens.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Långt ifrån alla förslag i handlingsplanen för cirkulär ekonomi är nya. En del har synts i budgetpropositionen, en del i uppdrag till myndigheterna. Men några nyheter fanns ändå bland de förslag som statsråden lyfte fram vid presskonferensen.

– Några av förslagen är nya. Dit hör till exempel kvotplikten, ett krav på inblandning av återvunnen råvara, insatser för att öka upphandlingens effekter på cirkulariteten, insatser för att ta hand om avfall och insatser för att minska brottsligheten på avfallsområdet, sade Isabella Lövin.

Handlingsplanen för cirkulär ekonomi innebär helhetsgrepp

Nytt är också att regeringen i och med handlingsplanen tar ett helhetsgrepp på området cirkulär ekonomi. Bland förslagen märks ett utökat uppdrag till Kemikalieinspektionen för att se till att flödena blir giftfria, satsning på att utvinna metall och mineral ur sekundära källor och åtgärder för att minska klimatpåverkan från konsumtion. Det sistnämnda kommer till en början att hamna på Miljömålsberedningens bord.

– Miljömålsberedningen kommer att få ett uppdrag om hur vi kan minska miljöpåverkan från vår konsumtion. Det ska redovisas om ett år, sade näringsminister Ibrahim Baylan.

Vill stärka konkurrenskraften

Fakta

Fyra fokusområden

Hållbar produktion och produktdesign

Hållbara sätt konsumera material, produkter, tjänster

Giftfria cirkulär kretslopp

Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation

Han poängterade tanken att satsningarna ska stärka svensk konkurrenskraft internationellt, skapa nya företag och nya jobb. Samma tankebanor finns inom EU, där kommissionen enligt Isabella Lövin räknat ut att ökad cirkularitet skulle kunna skapa 700 000 nya jobb.

Strategin pekar ut ett antal prioriterade materialströmmar: Plast, textil, förnybara och biobaserade råvaror, livsmedel, bygg- och fastighet (även rivningsavfall) och innovationskritiska mineral och metaller.

Kvotplikt utreds av Naturvårdsverket

När det gäller den föreslagna kvotplikten, ville ministrarna dock inte låsa sig vid just dessa materialströmmar. Det skulle kunna handla om krav på inblandning av återvunnen vara i plast, men också i till exempel pappersprodukter. Det är Naturvårdsverket som ska utreda frågan och komma med förslag till regeringen senare i år. Målet med åtgärden är att skapa en marknad för återvunnen råvara. Naturvårdsverket ska också undersöka gränserna för vad som betraktas som avfall.

Produktdesignens betydelse framhölls av Ibrahim Baylan:

– Återvinningsbranschen tar ofta upp produktdesign som stort problem. Detta blir en nyckel för övergången till cirkulär ekonomi. Valen när produkten designas påverkar både produktens livslängd och om det går att återanvända komponenter och material, sade han.

Produktpass kan komma

Ett förslag på den linjen är tanken om ett produktpass, som ska innehålla information bland annat om hur en produkt kan repareras och var man hittar reservdelar.

Näringslivet kan förvänta sig en skjuts framåt inom området. Bland förslagen finns att utforma styrmedel som bidrar till lönsamma, cirkulära affärsmodeller, att effektivisera miljötillståndsprövningen, att främja forskning och innovation och att stärka innovations- och näringslivsklimatet. Enligt regeringen ska också den offentliga upphandlingen ses över, så att den driver mot ökad cirkularitet.

Här finns hela planen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.