Carlgren pessimistisk inför Cancún

Först uttryckte EUs klimatkommissionär Connie Hedegaard pessimism inför Mexikomötet. Nu är det miljöministrarnas tur. På deras senaste möte stod frågan om en nödlösning i fokus.

När miljöministrarna i EUs medlemsstater träffades i Bryssel i veckan stod vägen efter Köpenhamn högt på agendan, liksom vägen mot Mexiko och vad som händer om det inte blir något avtal. Pessimismen är stor, bland annat säger miljöminister Andreas Carlgren att chansen att nå ett bindande klimatavtal i Cancún senare i år är minimal.

Plan B

Istället har EU nu börjat snegla mot en nödplan: att följa Kyotoprotokollets åtaganden även efter att det löpt ut 2012. Frågan är alltså vad som ska gälla mellan det att Kyotoprotokollet löpt ut och ett nytt, bindande avtal är på plats. Svenska regeringen förespråkar att EU ska ingå en andra åtagandeperiod enligt Kyotoprotokollet men konstaterar samtidigt att överenskommelsen endast täcker 30 procent av de globala utsläppen. I slutsatserna från miljörådsmötet finns dock inte frågan om Kyotoprotokollets förlängning med, ett beslut i frågan väntas senare under våren, förmodligen i anslutning till FN-mötet i Bonn i maj.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.