Positiv respons på ny miljömyndighet

Den nya havs– och vattenmiljömyndigheten föreslås ta över både Fiskeriverkets och Naturvårdsverkets uppgifter. Förslaget applåderas av miljöorganisationer.

Positiv respons på ny miljömyndighet

Att samlat genomföra EUs marina direktiv och ramdirektiv för vatten, Helcoms aktionsplan för Östersjön och riksdagens tre antagna miljömål kommer att vara en viktig uppgift för den nya myndigheten. Utredaren Marie Hafström presenterade under gårdagen sitt förslag.

Myndigheten förslås ta över flertalet av Fiskeriverkets uppgifter samt den verksamhet som Naturvårdsverket har. Den nya myndigheten ska också samordna länsstyrelsernas regionala arbete med vattenförvaltning och olika EU-direktiv inom området.

– För att nå regeringens mål att etablera en effektiv och samlad svensk havs- och vattenmiljöförvaltning krävs att den nya myndigheten får den bredd som utredningen föreslagit, säger Marie Hafström.

Positiva till förlaget

För att den nya myndigheten ska hålla ihop miljöarbetet mellan land och vatten måste den ha nära samarbete med Naturvårdsverket men även med andra myndigheter och länsstyrelserna. Naturskyddsföreningen är positiv till förslaget.

– En framgångsrik förvaltning av haven kräver ett helhetsgrepp och en myndighet som får ansvar för alla stora faktorer som påverkar havsmiljön. Därför är det bra att utredaren Marie Hafström tydligt visat att fiskeriförvaltningen måste ingå i den nya myndigheten, säger han.

Även Världsnaturfonden WWF applåderar utredningen och pekar på att arbetet idag är splittrat på en rad olika myndigheter och att det svenska havs- och vattenmiljöarbetet behöver en nystart och arbeta samlat.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.