Små förhoppningar om klimatavtal i Mexiko

Utsikten för ett globalt och legalt bindande klimatavtal i Mexiko är inte ljus. Det konstaterade EUs nya klimatkommissionär Connie Hedegaard under ett möte med medlemsländernas utrikesministrar.

Enligt EU Observer uttryckte Connie Hedegaard förhoppningar inför Mexikomötet i slutet av november i år, men slog samtidigt fast att det är mest troligt att ett kraftfullt klimatavtal kommer till stånd under COP17, alltså under det efterföljande FN-klimatmötet i Sydafrika 2011.

Den pessimistiska prognosen uttrycktes under ett möte i Bryssel förra veckan där utrikesministrarna i EUs medlemsländer var samlade.

Nyhetssajten Ends Europe skriver att ett policydokument som kommissionen ska släppa den 9 mars, men som sajten redan tagit del av, innehåller samma dystra framtidsutsikter. Även i det står det att ett klimatavtal i Cancun i Mexiko senare i år troligen inte är att vänta.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.