Bygg och biodiversitet i nya Miljö & Utveckling

Krönika Biologisk mångfald ser ut att följa klimatfrågan i spåren, med ökat tryck från politiskt håll och ökat engagemang från näringsliv och offentlig sektor. I det tjocka sommarnumret av Miljö & Utveckling få du en överblick av vad som är på gång inom området. Bygg- och fastighetssektorn får också lite extra uppmärksamhet av en förvånad chefredaktör.

Bygg och biodiversitet i nya Miljö & Utveckling
Nytt nummer ute!

”Sega gubbar” hette en utredning som kom för drygt tio år sedan. Den handlade om byggsektorn, med fokus på byggfel, fukt och andra problem som aldrig tycktes gå att råda bot på. För oss som bevakade bygg var slutsatserna välbekanta.

Även nya byggnader behövs

Desto mer förvånad och glad blir jag därför när jag nu ser en bygg- och fastighetssektor som lyfter sig själv för att komma till rätta med sin klimatpåverkan. En omvändelse under galgen kan vissa hävda, men hur man än vrider och vänder på saken så behövs även nya byggnader.

Då är det skönt att se beställare som inte sticker huvudet i sanden utan tar tag i saken på ett sätt som får Boverket att framstå som de sega gubbarna. Läs mer om Vasakronans arbete med att minska klimatpåverkan från byggprojekt i reportaget i e-tidningen, papperstidningen eller här på webben längre fram.

Tema: Biologisk mångfald

Efter en lång och kall vår är sommaren äntligen här med ett myller av insekter, fåglar och växter, och vad kunde passa bättre än biologisk mångfald som tema, både i magasinet och här på webben?

Biodiversitet är en fråga att hålla ögonen på framåt.

Biodiversitet är en fråga att hålla ögonen på framåt. Utvecklingen liknas vid den som ledde fram till Parisavtalet, och i höst är det dags för ett FN-möte som många hoppas ska enas om tuffa, gemensamma mål för bevarande av biologisk mångfald och skydd av natur.

Ökade politiska krav

Idag ser vi ökade politiska krav inom klimatområdet, omställning av samhället och hur beställare räknar ut produkten eller tjänstens klimatpåverkan. Om utvecklingen blir densamma inom biodiversitet – vilket mycket pekar på – kommer snart ökade krav på både trovärdig information om påverkan på den biologiska mångfalden, metodik för att hantera data, och trovärdiga projekt för att dämpa skadan eller kompensera.

I Miljö & Utveckling nr 3 2021 får du en sammanfattning av läget.

Trevlig sommar!

– Ingar Lindholm, chefredaktör Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.