Få företag rapporterar om biodiversitet

Biologisk mångfald För tredje året i rad granskar konsultföretaget Ecogain hur börsbolag rapporterar om biologisk mångfald (biodiversitet). För första gången har fyra företag fått ”grönt ljus”. Det innebär att de nu har tidsatta mål i linje med vetenskapen inom området.

Få företag rapporterar om biodiversitet
Biodiversitet - högt på agendan men syns dåligt i hållbarhetsrapporteringen. Illustration: StockAdobe

Sammanlagt 240 bolag har granskats, varav 100 i Sverige. Granskningen gäller bolagens rapportering inom området biologisk mångfald. Förra året fick inget svenskt företag grönt ljus, men i år har alltså fyra svenska bolag antagit mål som enligt indexet är tillräckliga.

– Det de får grönt ljus på är att de har satt ett vetenskapligt mätbart mål till 2030. Men successivt ökar mognaden att arbeta och sätta mål för biologisk mångfald, och då kommer även kravbilden från oss att öka, säger Fredrik Höök, vd för Ecogain.

Tidsatta mål för biodiversitet krävs

Det finns idag ingen motsvarighet till Parisavtalet för biologisk mångfald, även om förhandlingar är på gång. Ecogain har därför valt att godkänna företag med mål om noll nettoförlust av biologisk mångfald till 2030 eller skarpare. De fyra svenska bolag som passerat nålsögat är Vattenfall, SCA, H&M och Fortum.

Är deras rapportering tillräcklig, tycker du?

– Vi gör bedömningen utifrån vad de skriver i sin hållbarhetsrapportering, och frågeställningarna är baserade i Science Based Targets for Natures ramverk. Jag tror inte att det är någon som gör tillräckligt, alla måste göra mer, säger Fredrik Höök.

Vad säger indexet om bolagens aktivitet inom området?

– Vi har en del som handlar om just agerandet. Mätbarheten är svår, det vet vi alla, men det är inget som man ska kunna skylla på för att inte kunna börja göra, för att sedan lära och göra lite bättre nästa gång. Det vi ser i rapporten är att fler och börjar rapportera på olika aktiviteter. Där har vi flera exempel, bland annat från Vattenfall som fick högst poäng som har börjat utvärdera hur bolag de överväger att köpa upp jobbar med biologisk mångfald, och arbetar med återintroduktion av arter i Dalälven.

– Det är bra, och det är mer av det i år än i förra årets index. Men det är för lite.

81 procent av de granskade företagen i Sverige får rött ljus, och nära hälften nämner inte biologisk mångfald i sin årsredovisning. Kommentar till det?

– Det är förvånande att näringslivet inte tar den här stora affärsrisken på allvar. Tittar du på World Economic Forum så visar de att 50% av BNP är direkt eller indirekt beroende av biologisk mångfald, kopplad till vad företag producerar.

Vill inspirera

Fredrik Höök hoppas förstås att det ska bli ändring på den saken, bland annat beroende på ett ökat intresse för biologisk mångfald i media men också tack vare Ecogains index.

– Genom indexet försöker vi skapa intresse och inspirera, visa att det finns sådana som går före. Fler och fler olika branscher syns högre och högre upp i poängställningen och det är glädjande. Man måste hitta sådana som går före i varje bransch som man kan lära av, säger Fredrik Höök.

Här finns rapporten att ladda ner.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.