Blomrabatter i tyska staden – ett lyckat projekt

biologisk mångfald 68 olika biarter har i ett tyskt projekt lockats till Münchens tidigare insektsglesa gator.

Blomrabatter i tyska staden – ett lyckat projekt
Foto: Adobe Stock

Tyskarna har i en ny studie undersökt vilka biarter som finns i Münchens täta stadsmiljö. Sedan 1997 har 232 olika biarter listats i staden.

Nu ville man veta vilka av dessa som lockas till nylagda blomrabatter.

För att ta reda på det undersökte forskarna nio stycken blomrabatter, som alla var 1 000 kvadatmeter stora – planterade för att främja den biologiska mångfalden av insekter och fåglar i staden.

En tredjedel av bina

Forskarna blev positivt överraskade av resultatet. Hela 68 olika biarter besökte under ett år de olika blomrabatterna.

Det innebär att cirka en tredjedel av alla biarter som sammanlagt synts till under 20 år, faktiskt finns kvar och livsnär sig på rabatterna.

Rödlistade arter

Av dessa 68 bin klassas de flesta som generalister och ganska vanliga. Men sex av arterna som besökte rabatterna var faktiskt rödlistade som starkt hotad och nära hotad.

– Bin behöver tid för att upptäcka nya livsmiljöer, men studien visar att stadens vilda bin lyckats göra det på bara ett år, så ett år gamla blommor räcker för att locka till sig en tredjedel av de 232 biarterna som registrerades i München mellan 1997 och 2017, skriver forskarna i sin slutsats.

Läs hela studien här.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.