Tio åtgärder som kan rädda världens bin

Biologisk mångfald Bin och humlor är livsviktiga för världens produktion av mat, men de minskar i både Europa och Nordamerika. Nu har en internationell forskargrupp tagit fram tio förslag på vad regeringar behöver göra.

Tio åtgärder som kan rädda världens bin
Shutterstock

Åtgärderna är publicerade i senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Science och bygger på den allra första rapporten från den nya globala plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Plattformen är en motsvarighet till FN:s klimatpanel, IPCC.

Bland annat har professor Riccardo Bommarco vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, deltagit som expert. Ett par av förslagen i rapporten är skarpare regler för bekämpningsmedel världen över och främjande av andra former av växtskydd, såsom biologisk bekämpning.

Jordbrukets ansvar

– Jordbruket är delvis ansvarigt för minskningarna av pollinatörer, men är också en viktig del av lösningen, säger Riccardo Bommarco. Odling som hjälper pollinatörer, som exempelvis ger dem mer föda och boplatser, bör understödjas.

Till skillnad från en vanlig vetenskaplig rapport är denna beställd, skriven, nagelfaren och godkänd av en kombination av forskare och regeringsrepresentanter.

– Detta är en milstolpe. Detta är den första rapporten från IPBES sedan grundandet för fyra år sedan. Den ger ett väldigt bra kunskapsunderlag för beslutsfattare och för samhället i stort för att stötta och nyttja pollinatörer och pollinering nationellt och globalt, säger Riccardo Bommarco.

Så kan samhället skydda pollinatörerna och säkra pollineringstjänsterna:

  1. Höj standarden för reglering av bekämpningsmedel globalt.
  2. Främja integrerat växtskydd där mindre mängd bekämpningsmedel används och andra metoder istället används i första hand såsom biologisk bekämpning och åtgärder inom odlingen.
  3. Ta hänsyn till indirekt och icke-dödlig påverkan vid riskvärdering av genmodifierade grödor.
  4. Reglera förflyttning av odlade pollinatörer (för att minska risk för sjukdomsspridning och invasiva arter).
  5. Utveckla försäkringssystem för att minska risker för lantbrukare som utnyttjar ekosystemtjänster i stället för kemikalier i lantbruket.
  6. Erkänn pollinering som en resurs i lantbruket.
  7. Stöd lantbruk som satsar på en mångfald av grödor – diversifierat lantbruk.
  8. Bevara och återskapa grön infrastruktur (ett nätverk av livsmiljöer som pollinatörer kan röra sig emellan) i odlade och urbana landskap.
  9. Utveckla långsiktig övervakning av pollinatörer och pollinering.
  10. Finansiera forskning i samarbete med lantbrukare för att öka skördarna i ekologiskt, diversifierat och ekologiskt intensifierat lantbruk, dvs där man i större grad nyttjar tjänster som nyttoorganismer, t ex pollinatörer, bidrar med.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.