Blandade reaktioner på kemikaliepropositionen

Juridik & Politik Igår presenterade regeringen sin kemikalieproposition, där strategin för att nå miljökvalitetsmålet giftfri miljö redovisas. Ett steg i rätt riktning, anser Naturskyddsföreningen.

Arbetet med att nå miljökvalitetsmålet giftfri miljö delas upp i åtta etappmål, bland annat att minska barns exponering för farliga kemikalier och att informera om farliga ämnen i varor. Tyngdpunkten i strategin för att nå dit kommer att ligga på att tillämpa och ytterligare förstärka det kemikalieregelverk som finns inom EU. Vi måste öka takten när det gäller att fasa ut farliga ämnen, säger miljöminister Lena Ek i ett pressmeddelande.

– Genom att ta fram en handlingsplan för hantering av perfluorerade ämnen kan vi påbörja detta arbete. Tillämpningen av substitutionsprincipen behöver stärkas och hormonstörande ämnen regleras. Nya EU-regler behöver också tas fram exempelvis om farliga ämnen i textilier.

”Steg i rätt riktning”

Naturskyddsföreningen välkomnar att kemikaliepropositionen tar sikte på att skärpa EU-lagstiftningen.

– Det här är verkligen ett steg i rätt riktning. Regeringen föreslår en skärpt kemikaliepolitik och offensiva EU-förslag. Att sätta barnens vardag i fokus är rätt och något vi efterlyst länge. Nu behöver politiken få genomslag även nationellt, så att företag och kommuner gör mer för en giftfri vardag. Det stärker näringslivets konkurrenskraft och skyddar våra barns hälsa bättre, säger Mikael Karlsson, ordförande på Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

MP kritiskt

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson är mer kritisk i sin kommentar till propositionen. Hon efterlyser snabbare åtgärder för att förbättra konsumentupplysningen. I dag kan man få vänta upp till 45 dagar för att få besked från tillverkare om det finns farliga kemikalier i deras produkter.

– Det är orimligt att det ska vara så krångligt och ta så lång tid, vi anser att det borde finnas ett nationellt register där alla kan kolla lätt och enkelt från affären om det nya julgardinerna man vill köpa innehåller gifter. Regeringen borde omedelbart se till att ett sådant register upprättas, säger hon.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.