Bilbranschen vill få fler att återvinna gamla bilar

Avfall Hela 1,2 miljoner bilar i Sverige är avställda. Nu inleder bilbranschen och Bilprovningen ett samarbete för att fler uttjänta bilar ska tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Bilbranschen vill få fler att återvinna gamla bilar
Shutterstock

Nästan var fjärde registrerad personbil i Sverige är avställd. Det motsvarar hela 1,2 miljoner bilar. En hel del av dessa bilar är visserligen till salu eller ”säsongsbilar”, men det är också en hel del av dem som borde återvinnas, anser bilbranschen.

Bara cirka 190 000 personbilar återvinns i Sverige varje år. De bilar som inte används, blir stående och utgör en lokal miljöfara.

Samarbete för återvinning

Problemet finns i hela landet, men tenderar att vara värre i de län där det finns gott om utrymme. Därför inleder nu Bilprovningen, återvinningsföretaget Stena Recycling, branschorganisationen Bil Sweden och Bilretur, ett nationellt nätverk av miljöcertifierade bildemonterare, ett samarbete som syftar till att öka den miljöriktiga återvinningen.

Det ska ske genom information till bilägare om hur man går till väga. De som kommer till Bilprovningen ska få veta hur de ska göra för att få sin bil omhändertagen på ett miljöriktigt sätt, av en bildemonterare i Bilretur, som är bilproducenternas system för återvinning av personbilar.

Bilretur tar kostnadsfritt emot uttjänta bilar, som är kompletta, och samarbetar med företag som tar hand om bilens restprodukter på ett miljöriktigt sätt. Stena Recycling är ett av dessa företag.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.