Arbetsgrupp för livscykelanalys av biobränslen

SIS har bildat en ny arbetsgrupp för att undersöka hur man kan tillämpa livscykelanalysstandarderna när man bedömer biobränslens potential för att ersätta fossila bränslen.

– På senare tid har det visat sig att man sällan gör en ordentlig vetenskaplig utvärdering av miljöeffekterna från olika bränslen, skriver projektledare Lars Jonsson i SIS nyhetsbrev.

Det har visat sig att vissa biobränslen skulle kunna leda en större belasting på klimatet om man ser på hela livscykeln från markberedning, via vidareförädlingen till en lägre verkningsgrad i motorn.

Det är ännu oklart om arbetsgruppens resultat kommer att leda till en ny standard eller en vägledning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.